เบนซ์ พริกไทย ลั่นไม่ซีเรียส เรื่องสามี

สำหรับ เรื่องราวที่ ห ล า ย ค น ต่างให้ความ ส น ใ จ อยู่ไม่น้อย กับความ สั ม พั น ธ์ของ

ไ ฮ โ ซ ปอ กับ กระติก ที่มีการเผยว่า ทั้งคู่ เ ค ย ค บ กันมาก่อน และก่อนหน้าด้านเบนซ์ พริกไทย ได้ออกมาเผยว่า

ตนไม่รู้ว่า ส า มี ปอ ตนุภัทรไป ล่ อ ง เ รื อ กับกลุ่มเพื่อน จนเกิด เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ แตงโม เ สี ย ชี วิ ต นั้น ทำให้ ต ก ใ จ อย่างมาก

ล่าสุดด้านเบนซ์ พริกไทย ได้ พู ด คุ ย ผ่าน ร า ย ก า ร ทุ บ โ  ต๊ ะข่ า ว ถึง ก  ระ แ ส เรื่องความ สั ม พั น ธ์ ของ

ส า มี กับ กระติก นั้น ว่าตนนั้นไม่ได้ ซี เ รี ย ส อ ะ ไ ร เนื่องจาก ปอ รู้จักกับกระติก ช่วงเรียนม.ปลาย

และ เ ค ย คุยกัน แต่ไม่ได้ ค บ กันเป็น แ ฟ น ซึ่งมันก็เป็นเรื่องใน อ ดี ต ที่ไม่ได้ สำ คั ญ กับ ชี วิ ต ปัจจุบัน

ก็เป็นเพื่อนกันได้ เพราะกระติกมีลูก และปอก็มีครอบครัว แล้วตนก็ไม่รู้มาก่อนด้วย เพิ่งเห็นจาก ข่ า ว

จึงถามปอตรงๆ ซึ่งปอบอกเป็น แ บ บ กิ๊ ก ๆ เท่านั้น เพราะช่วง วั ย รุ่  น ก็ คุ ยหลายคน เลยทำให้เรา รู้ สึ ก เ ฉ ยๆ

ไอจี เบนซ์

เบนซ์ พริกไทย

กระติก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *