ศิริพร สุดอึ้ง ปาฏิหาริย์คอหักกลับมาฟื้น แม้หมอก็งง

ทางด้าน นั ก ร้ อ ง ลูกทุ่งชื่อดัง นาง ศิริพร ได้ออกมาเผยถึงเหตุการณ์ ป า ฏิ ห า ริ ย์ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผ่านทางรายการ แ ฉ

ซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่า ต อ น นี้ ก็ยัง ร้ อ ง เ พ ล ง อยู่ แต่ไม่รับงานแล้ว เพราะติด ล ะ ค ร มีความสุข แ บ บ นี้ ใช้ชีวิตสบายๆ ที่เช้าใส่ บ า ต ร ทำไร่ทำนาบ่ายๆก็เข้า วั ด

ส่วนเรื่องที่ตนสร้าง วั ด ป่ า สว่างธรรมนั้น ได้พัฒนามา 8ปี เป็นที่ ห ล ว ง วั ด เก่า เ งิ นที่นำมาสร้างนั้นก็มาจาก ร้ อ ง เ พ ล ง และถูก ล็ อ ต ต า รี่

ที่เคยถูกมากสุดต่องวด ก็ร้อยกว่าใบ และถูกมาทุก ร า ง วั ล แต่ ร า ง วั ล ที่1 ยังไม่เคยถูก งวดหนึ่งเป็นล้านก็มี และตนเป็นคนที่ ศ รั ท ธ า พญานาค

จึงสร้าง พ ญ า น า ค ปู่ศรีสัตตนาคราชไว้ พ่อจ้ำจึงว่าปู่อยู่ที่นี่ จากนั้นด้านมดดำ จึงถามเลข ง ว ด วันที่ 1 สิงหาคมนี้ ด้านศิริพรก็เผยว่า

ตนชอบเลข 826 แต่ตนซื้อ 827 ไว้ ต่อมาได้เผยถึงเหตุการณ์ ป า ฏิ ห า ริ ย์ พ ญ า น า ค ว่า อีก 4 จะถึงวันทำ บุ ญ ก ฐิ น แล้วเขาจะเอา เ งิ น ค่าเต้นท์

จึงให้หลานเอา เ งิ น ไปคนกางเต้นท์ ก็ถูกรถสีข้าวชน ล า ก ไปเกือบกิโล ต า ย ไปแล้ว 8 วันไม่ฟื้น หมอ แ จ้ ง ว่าต้อง ผ่ า ด่วน เพราะใน ส ม อ ง เน่าแล้ว

ไม่รอดแน่ๆ จนอาจารย์หลงบอกกับปู่ว่า ถ้าหลานไม่ ห า ย จะ สึ ก ก็ขอให้มี ป า ฏิ ห า ริ ย์ เพราะศิริพรก็ทำ บุ ญ เยอะ ตนก็ขอเหมือนกันให้หลาน ห า ย

ไม่ให้ ผ่ า อีกวันเอาเข้าอุดร ไม่เข้าก็คือ ต า ย นั่ง ส ว ด ม น ต์ อ ธิ ฐ า น จิ ต ประมาณชั่วโมงนึง พ ย า บ า ล วิ่งออกมาบอกว่า ส ม อ ง จูนเข้าหากันได้แล้ว

ไม่ต้อง ผ่ า ก็ ฟื้ น ข ยั บ ตัวได้ ทำเอา ห ม อ ถึงกับงงทีเดียว มันดีใจมาก ตนก็ต้องทำตามที่พูดว่าจะทำ บุ ญ ตลอดชีวิต ส่วนหลานก็แข็งแรงดี ก็ช่วยงานอยู่ที่ วั ด

วัดป่า

ศิริพร

รายการ แ ฉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *