โอ๋ ประกาศเลิกสามี

เป็นข่าว ช็ อ ก ว ง การบัน เ ทิ ง อย่างมาก เมื่ออดีตนาง ร้ า ย สุด ฮ อ ต นัก แ ส ด ง และพิธีกรชื่อ ดั ง

อย่าง “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” ล่าสุด โพสต์ข้อความใน อิ น ส  ต า แ ก ร ม ประกาศ เ ลิ ก กับ ส า มี

“เฟี๊ยต มธุกร พสวงศ์” แล้ว โดยเปลี่ยน ส ถ า น ะ เป็นแค่พี่น้อง โดย ร ะ บุ ไว้ว่า

“ตอนนี้โอ๋กับพี่เฟี๊ยตได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้อง เรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

โอ๋ขอพูดที่นี่ที่เดียว ไม่ขอออก ร า ย การและสัม ภ า ษ ณ์ ใดๆ เพราะเราสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อแม่

เราไม่ได้ เ ก ลี ย ด กัน โ ก ร ธ กัน โอ๋ขอให้ทุกคนเข้าใจ” โอ๋ขอบคุณป๊า ม๊า และพี่น้องครอบครัวพี่เฟี๊ยต

ที่เอ็นดูโอ๋มาตลอด และขอขอบคุณคุณเฟี๊ยตที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูก เราทั้งสองได้ แ ต่ ง งานกันเมื่อปี 2552

โดย ส า มี เป็นรุ่นที่ 3 ของร้านทอง ฮั่ว เซ่ง เฮง ทั้งสองมีลูกสาวด้วยกัน 1 คน เกิดเมื่อปี 2556

หลังจากนั้นเพื่อนคนบัน เ ทิ ง รวมถึง แ ฟ นๆ เข้ามาส่งกำลังใจให้ ส า ว โอ๋เป็นจำนวนมาก

โอ๋ ภัคจีรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *