เพื่อนสนิทแจ้งข่าวร้าย​ น้าเฉื่อย​ เสียชีวิตแล้ว

สุด เ ศ ร้ า อีกครั้ง เมื่อเพื่อน ส นิ ท ของ “น้าเฉื่อย  ระ เ บิ ด เถิดเทิง”

หรือ “นายกอบโชค คล้ายสำ ริ ด” ได้โพสต์ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ก แ จ้ ง ข่าว เ ศ ร้ า ว่า

“น้าเฉื่อย ระ เ บิ ด เถิดเทิง” เ สี ย ชีวิตแล้ว หลังจากป่วย โ ร ค ม ะ …เ ร็ ง ปอด

ในระยะสุดท้าย ท่ามกลางความ โ ศ ก เ ศ ร้ า ของครอบครัวและเพื่อนๆ

และจะมีกำหนดการ ร ด น้ำ ศ พ “น้าเฉื่อย ระ เ บิ ด เถิดเทิง” ในวันที่

28 กรกฎาคม 2565 ศาลา 1 วัดลาดปลาเค้า ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม 7 วัน

และมีพิธี ฌ า ป น กิ จ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ส่วนรายละเอียดจะแจ้ง

ให้ทราบอีกครั้ง ทำให้คนบัน เ ทิ ง แ ฟ น ค ลั บ แสดงความ อ า ลั ย มากมาย

น้าเฉื่อย ระ เ บิ ด เถิดเทิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *