เปิดชีวิต เจเน็ต เขียว ใช้ชีวิตเรียบง่าย

สำหรับ “เจเน็ต เขียว” หลังจากที่เธอ แ ต่ ง งานกับ ส า มี รุ่นลูกที่อายุห่างกันถึง 12 ปี

มีชื่อ ห นุ่ ม “แจ็ค” ซึ่ง แ ฟ น ห นุ่ ม เป็นนักดนตรีใน ว ง ของ “เจเน็ต เขียว” นั่นเอง

ล่าสุด ได้เปิดใจถึง ส า มี ผ่านรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ถึงเหตุผลยอมจดทะเบียนสมรส

เพราะมี แ ร ง บันดาลใจมาจากคู่รักสุด ฮ อ ต เวียร์-วิกกี้ นั้นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกัน

มา 16 ปี พอเห็น ข่ า ว เวียร์เขาก็ถามเราว่า จดทะเบียน ส ม ร ส ไหม ก็ไปเลย

ส่วน ข่ า ว ที่ ข า ย บ้าน ข า ย รถ ลาวงการก็เป็นเรื่องจริง ประหยัดอะไรได้ก็ต้องประหยัด

กลับไปอยู่บ้านที่โคราช ทำไร่ส่วนผสม ชื่อไร่ว่า “ไร่ อี เ จ้ ย” มาจากหนังเรื่องแหยม

ถ้ามีงานที่กรุงเทพถึงจะเข้าไป อยากอยู่กับธรรมชาติมากกว่ามีความ สุ ข มากกับไร่

เจเน็ต เขียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *