ปานเพชร ยอดมวยไทย เสียชีวิตแล้ว

สุด เ ศ ร้ า ว ง การมวยไทย “ปานเพชร ผ ดุ ง ชัยมวยไทยยิม” ได้รับบาด เ จ็ บ สา หั ส ศีรษะ ฟ า ด พื้นอย่าง แ ร ง หมด ส ติ

ขณะ ช ก มวยไทย โดยถูก ฟั น ศอกจาก แอนโทนี่ ทีเอฟซี มวยไทย คู่ ช ก จากฝรั่งเศส ที่เวทีมวยกอง ทั พ อากาศ

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่ล่าสุด วันที่ 23 ก.ค.65 มี ร า ย งานว่า “ปานเพชร” ได้ เ สี ย ชี วิ ต แล้วอย่างสงบ

ที่โรงพยาบาล บี.แคร์ เมื่อเวลา 20.30 น.ที่ผ่านมา โดย ภ ร ร ย า โพสต์ เ ศ ร้ า ระบุ “เองไม่ต้องเป็น ห่ ว ง เค้ากับลูกนะ

หลับให้สบายนะ ไปเป็นเทวดาบน ส ว ร ร ค์ นะ เวลา 20:30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จ า ก ไปไม่มีวันกลับ

#ปานเพชร เค้ากับลูก รั ก เองนะ เองจะอยู่ในใจเค้ากับลูกตลอดไป” สำหรับ ปานเพชร มีชื่อจริงว่า ศรายุทธ กลิ่นมิ่ง

อายุ 25 ปี นอกจากจะเป็นนักมวยไทยอาชีพแล้ว ยังเคยลง แ ข่ ง ในนามทีมชาติ ค ว้ า เหรียญ เ งิ น มาครองได้ในการแข่งขัน

คิกบอกซิ่ง ซีเกมส์ 2019 และยังเคยได้เหรียญทอง มวยไทยสมัคร เ ล่ น โลก รุ่น อ า ยุ ไม่เกิน 23 ปี เมื่อปี 2019

ปานเพชร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *