ลีน่าจัง ไลฟ์ขอร้อง เวียร์

หลังจาก เ ลิ ก ร า กันไม่นาน สำหรับ “เบลล่า ราณี” กับ ห นุ่ ม “เวียร์ ศุกลวัฒน์” ก็ได้เปิดตัว แ ฟ น ใหม่

และประกาศ แ ต่ ง งานสายฟ้า แ ล บ ห นุ่ ม เวียร์ เตรียม ฟ้ อ ง ลีน่าจัง หลังออกมาพูดว่า เวียร์ไม่ เ ห ม า ะ ส ม กับเบลล่า

เ ลิ ก กันดีแล้ว เพราะเบลล่าเหมาะกับนัก ธุ ร กิ จ ไ ฮ โ ซ ล่าสุด ลีน่าจังได้ออกมา เ ปิ ดใ จ ถึง ข่ า ว นี้ว่า ตนเป็นFC

เบลล่าเพราะซึ้งในความดี และชื่นชอบที่ตัวเบลล่าเป็นคนชอบทำบุญ ซึ่งจังหวะลีน่าจัง ไ ล ฟ์ ส ด มีคนมาคอม เ ม น ต์

เรื่องเวียร์-เบลล่า ตั้งแต่ตอนที่เวียร์ยังไม่ แ ต่ ง งานด้วยซ้ำ ในสายตาลีน่าจังนั้น เบลล่าเป็นนาง เ อ ก 100ล้าน 1,000ล้าน

เป็นนางฟ้าสมควรจะได้ ส า มี เป็นนัก ธุ ร กิ จ แบบ ชมพู่ อารยา ไม่เหมาะกับเวียร์ เวียร์อายุเยอะแล้วจึง ข อ ร้องเวียร์อย่า ฟ้ อ ง เลย

เพราะพูดด้วยความเป็นจริงไม่ได้ใส่ ร้ า ย เบลล่า รั ก เวียร์มาก เกือบ10ปีเต็ม ให้ เ กี ย ร ติ สุดๆ หากลีน่าจัง รั ก เบลล่าสนับสนุนเบลล่า

ใน ฐ า น ะ แ ฟ น ค ลั บ ก็ควรภูมิใจกับเบลล่าว่ามีคน รั ก เยอะ เพราะเวียร์ ทิ้ ง เบลล่าก่อน เวียร์ควร รั ก ษ า น้ำใจ

คนเราก็มีความรู้สึกดีๆด้วยกันตั้ง 10 ปี ส่วนเรื่องฟ้อ งไม่สามารถทำได้เพราะตนไม่ได้ใส่ ร้ า ย เวียร์เลย

ตัวลีน่าจังนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เป็นนัก รี วิ ว นัก เ ล่ า ข่ า ว มาหลายปีมันคือการพูดเพราะเป็นบุคคลสาธารณะ

ไม่มีการใส่ ร้ า ย หรือ เ จ ต น า ทำให้ เ สี ย หายเพราะฉะนั้นอย่า ฟ้ อ ง เลย ส ง ส า ร หน่อยแก่แล้ว

ลีน่าจัง ข อ ร้ อ ง เวียร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *