เปิดธุรกิจลับของ พลอย

เป็นทั้งนัก แ ส ด ง ส า ว ส ว ย ทั้งคุณแม่คนเก่ง อย่าง “พลอย ชิดจันทร์” ที่หลายๆคนต่าง อิ จ ฉ า ชีวิตของ ส า ว พลอย

ที่ล่าสุด ไ ล ฟ์ สด ข า ย กะละมัง ทั้งๆที่ ร ว ย มากๆอยู่แล้วกับมีประ เ ด็ น ที่มีคำใบ้ ห ลุ ด ออกมาว่า มี ด า ร า ส า ว คนหนึ่ง

เป็น ห นี้ ธนาคาร แต่ ก ลั บ ไม่ยอม ช ด ใช้ ทั้งที่มักจะเปิด ไ ล ฟ์ สไตล์สุด ห รู จนใครๆต่างพากัน อิ จ ฉ า ไปตามๆกัน

และไม่ยอมใช้ ห นี้ ธนาคาร ห นี้ รวมทั้งหมดอยู่ที่ 1,350 ล้าน บ า ท เมื่อธนาคาร ท ว ง ก็ อ้ า ง สารพัดหาข้อ เ จ ร จ า ตลอด

ชาว เ น็ ต จึง เ ด า ว่าเป็นเธอเพราะทำธุรกิจส่งออก และตอนนี้เธอเป็นคุณแม่ลูกสี่ เป็น เ ถ้ า แก่ เ นี๊ ย เต็มตัวช่วย ส า มี

(เคน ห่ง) ชาวฮ่องกง บริหารงานธุรกิจแปรรูปผลไม้อบแห้งส่งออกต่างประเทศ และก่อนหน้านี้ก็ทำโลก โ ซ เ ชี ย ล ฮื อ ฮ า

กับการแจก โ บ นั ส พนักงานสุดปัง ทั้ง เ งิ น แสน ทั้งรถป้ายแดง เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของบริษัทด้วย

และ ส า มี ยังเป็นเจ้าของธุรกิจผลไม้อบแห้ง ในชื่อ บริษัท ไทย โ ท น อินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จำกัด ส่งหลายประเทศ

และสินค้าหลักก็คือ “ลำไยอบแห้ง” และยังส่งออกผลไม้สด อย่าง ลำไย มังคุด และทุเรียน รวมถึงข ย า ย โรงงานผลิต

จากเดิมอยู่ที่ จ.ลำพูน แหล่งปลูกขนาดใหญ่ก็ข ย า ย ไปสู่ จ.จันทบุรี และ จ.นครพนม แถมยัง แ ต ก ไ ล น์ ธุรกิจให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

ด้วยการทำโลจิสติกส์ ในชื่อ บริษัท 2299 เทรดดิ้ง จํากัด จากจุดเริ่มต้น ก่ อ ตั้ ง บริษัท ไทย โ ท น อินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จำกัด

เมื่อปี 2553 ทั้งคู่ก็ข ย า ย ธุรกิจเรื่อยมา ส่วนครอบครัวของพลอยเองก็เป็นนัก ธุ ร กิ จ เช่นกัน และนอกจากนี้ ส า ว พลอยยังมี

ร้านอาหาร ธุรกิจอ สั ง หา ริ ม ท รั พ ย์ โปรเจกต์หมู่บ้านจัดสรร ธุรกิจเครื่องหนัง และธุรกิจอาหารส่งออกอีกด้วย ส ว ย เ ก่ ง ครบเลยจ้า

ครอบครัวพลอย ชิดจันทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *