เจี๊ยบ เผยถึงลูกชายที่จากไป

นัก แ ส ด ง รุ่ น ใหญ่ “เจี๊ยบ กาญจนาพร ปลอด ภั ย” เผยเรื่อง ร า ว หลัง “เจย์ ศุภกาญจน์” ลูกชาย จ า ก ไปอย่างกะทันหัน

โดยโพสต์ลง โ ซ เ ชี ย ล เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า ได้เกิด ป ร า ก ฏ ขึ้นเมื่อปี 2551 ประทับ ต ร า ไว้ชัดเจนสุดๆ กลางจอทีวีในห้องนอน

ทีวีที่ใช้ตรวจงานละคร เรื่องตลาดน้ำดำเนิน รั ก ภาค 2 (ใน จิ ต ตนเอ่ยเองมีความหมายว่า หยุด ส ง บ นิ่งเถิด) วันนั้นเรียกเจย์มา

ทาบมือเพราะเป็นชายเดียวในบ้านเวลานั้น มือเจย์ยังเล็กกว่า เจย์ ตื่ น ตา ตื่ น ใจ พอปี 2554 ข้าพเจ้าได้ นิ่ ง จริง

คือตัดสินใจ เ ลิ ก ห ม ก มุ่นกับงานผลิตละคร เพราะ ป่ ว ย หลัง ผ่ า ตัดใหญ่ ตี 5 วันนี้ ลืมตาจากสมาธิมองตรงไป เห็นเลย

มีมาประทับ ต ร า ไว้บนประตูกระจกหน้าเรือนนอน ขนาดเดียวกัน แต่ไม่ชัดสมบูรณ์ครบเท่า เพราะเป็นกระ จ ก ด้านนอก

ที่ ส ก ป ร ก หน่อย ฝนฝุ่นจับตัวกันด่างๆขาวๆ ไม่เหมือน ฝุ่ น ที่จับกันบนจอทีวีในห้องนอน ต่างกันตรงที่ว่า

เมื่อคืน อ ธิ ษ ฐ า น ขอเบื้องบน ว่าเจย์จากไปแบบนี้ ผู้เป็นแม่น้ำตาไหลทุกวัน บั่ น ท อ น กายใจเกินนนนน มั น สุดแสนจะคิดถึง

ขอรางวัลแห่งความดีงามบ้างเถิด มา สื่ อ สารกันให้ใจ ชื้ น ใจฟูใจมีพลัง ข้าพเจ้าจะยิ่งเจริญใจในธรรมยิ่งๆๆขึ้น

เ ล่ า เพื่อให้ เ กิ ด พลังดี ไม่งมงาย อยู่ทำดีดีต่อ มีพลังใจ แม่มีพลัง จะกลับไปรับ ค่ า แสดงเรื่องก่อน ไปรับงานเรื่องใหม่

ที่เคยบอกปัด ป ฏิ เ ส ธ ไปแล้ว แต่ทีมงานยังรอให้โอกาสมาถึงวันนี้ เริ่ม ถ่ า ย กันเดือนหน้า แม่จะอยู่ให้มีดียิ่งๆๆขึ้นนะเจย์

เจี๊ยบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *