ป้อง ณวัฒน์ กลับบ้านไม่ได้ ติดน้ำท่วม

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ เมื่อวาน 20/07/65 ที่เจอ ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ ฝน ฟ้า ค ะ น อ ง ในพื้นที่กรุงเทพนั้น

ส่งผลให้หลาย พื้ น ที่ เจอกับ ฝ น ที่ตกหนัก จนน้ำ ท่ ว ม และรถ ติ ด อย่างมาก ทำให้เกิด ก ร ะ แ ส แ ฮช แ ท๊ ก น้ำ ท่ ว ม

ในทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่ง ขณะเดียวกันนั้น ทางด้าน พ ร ะ เ อ ก หนุ่มหล่อ ป้อง ณวัฒน์ ก็ได้ออกมา ท วิ ต

เกี่ยวกับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ นี้เช่นกัน ว่า มาทำงานตึก แ ก ร ม มี่ ก ลั บ บ้านไม่ได้ ทุกคน ก ลั บ บ้ า น กันดีๆ

และวอน ข อ ร้ อ ง ให้ทุกคนช่วยกัน ทิ้ ง ข ย ะ ให้เป็นที่ ไม่ทิ้งลง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ำ พร้อมกับลั่นว่า

ผู้ว่าไม่ ส า ม า ร ถ ทำคนเดียวได้ แค่นี้ก็ แ ท บ ไม่ได้นอนแล้ว ต่อมาก็ได้โพสต์อีกครั้ง ซึ่ง แ ส ด ง ให้เห็นถึง

ส ภ า พ ถนนที่มีน้ำท่วม ขั ง ระบุว่า เอา ร ถ ก ร ะ บะ มารับหน่อย จนกระทั่งมีเพื่อนนำรถ ก ร ะ บ ะ มารับ พร้อมกับเผย

ขอบคุณคนที่ ช่ ว ย ชี วิ ต หลังจากโพสต์เรื่องราวดังกล่าวออกไป ทำให้ ช า ว เ น็ ต ต่างเข้ามา ค อ ม เ ม้ น ต์ กันอย่างล้นหลาม

ทวิตป้อง

ป้อง ณวัฒน์

ช า ว เ น็ ต เม้นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *