ย้อนเส้นทางความรัก เจนนี่ ยิว 4 เดือน

สำหรับ นั ก ร้ อ ง สาว ลูกทุ่ง เจนนี่ รัชนก ที่ก่อนหน้านี้ มักมี ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ออกมาเรื่อยๆ แต่เจ้าตัวนั้นก็ ส า ม า ร ถ ฝ่ า ฟั น ปั ญ ห า ต่างๆมาได้

ต่อมาทางด้านเจนนี่ ได้ออกมาเผยตนกำลัง ตั้ ง ค ร ร ภ์ กับ แ ฟ น หนุ่ม ยิว ฉัตรมงคล และจะจัดพิธี ส ม ร สขึ้น

เมื่อ ข่ า ว ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็เกิดการ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างหนัก ที่ว่าเพิ่งจะ ค บ กั น ไม่เร็วไปหรอ

ล่าสุดทางด้านสาวเจนนี่ กับ หนุ่ม ยิว ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราว ค ว า ม รั ก ของทั้งคู่ ที่เจนนี่ได้เล่าว่า มันเริ่มจากที่ ยิว มาเล่น มิ ว สิ ก วี ดี โ อ เพลงให้กับตน

และเป็นช่วง จั ง ห ว ะที่ เ พิ่ ง เ ลิ ก กับอดีต แ ฟ น ห นุ่ ม เ น เ งิ น หลายคนจึง จั บ ต า มองว่า แ อ บ กิ๊ ก กันหรือเปล่า โดยช่วงนั้นเจนนี่ก็เจอ ก ร ะ แ ส โ จ ม ตี อย่างหนัก

และมีหนุ่มยิวคอย ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ และคำ ป รึ ก ษ า อยู่ข้างๆ จึง รู้ สึ ก ว่าอยู่ด้วยแล้ว ส บ า ย ใ จ จึง ตั ด สิ น ใ จ คบกันและ เ ปิ ด ตั ว ผ่านทาง โ ซ เ ชี ย ล

จากนั้นบรรดา ช า ว เ น็ ต ก็ สั ง เ ก ต เห็นว่า สาวเจนนี่นั้น ได้มีน้ำมีนวลขึ้น แต่ทั้งเจนนี่และยิว ได้เผยว่าพร้อมที่จะมีลูกแล้ว

และ ต อ น นี้ ประจำเดือนไม่มา เลยไปตรวจพบว่า ท้ อ ง หนุ่มยิวจึงจัด เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ ขอเจนนี่ แ ต่ ง ง า น และเข้า พิ ธี วิ ว า ห์ เมื่อ 11/11/64 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยิว เจนนี่

ฉัตรมงคล กับ รัชนก

ผล ต ร ว จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *