มาร์กี้ เผยค่าเทอมลูกเกือบล้าน ปู่เปย์หลาน

ต้อง ย ก มื อ ไ ห ว้ คุณปู่เลย สำหรับสาวมาร์กี้ ราศรี ภ ร ร ย า หนุ่มป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ลูกชายของ คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ บ ริ ห า ร เครือเซ็นทรัล

ที่ล่าสุดน้องมีก้า-มีญ่า ลูกชายลูกสาวถึง เ ว ล า ที่จะต้องเข้าโรงเรียนแล้วโดยมาร์กี้ เ ลื อ ก ให้ลูกเรียนโรงเรียน อิ น เ ต อ ร์ ใกล้บ้าน

ซึ่งพอเห็น ค่า เ ท อ มมาร์กี้ถึงกับ โ อ ด เลย เพราะตกคนละ 2 แสนทำเอาคุณยายเอ่ยปากว่าจะสอนเองเลย เทียบกับ ส มั ย ตอน มาร์กี้

เรียนอินเตอร์นั้นแพงกว่ากันอย่างมาก แต่ โ ช ค ดี ที่คุณปู่สุทธิเกียรติเป็นคนออกค่าเรียนในหลานๆทุกคน คุณปู่เห็นความ สำ คั ญ

ต่อการเรียนของลูกหลานอย่างมาก ในการ เ ต รี ย ม รั บ มื อ ที่ลูกๆจะไปโรงเรียน มาร์กี้เองไม่ ซี เ รี ย ส เพราะไปแค่3-4 ชั่วโมงเอง เด็กๆอาจจะไม่ ร้ อ ง ไ ห้

แต่พ่อแม่อาจจะไม่แน่ นอกจาก ค่ า เ ท อ ม แล้ว ค่า ป ลู ก บ้านที่ใหม่ ที่คุณปู่ ซื้อที่ไว้แล้วให้ลูกๆ ป ลู ก บ้ า น อยู่รวมกันในพื้นที่

คุณปู่ก็เป็นคนออกค่า ป ลู กใ ห้ลูกๆทุกคน ยกเว้นค่า เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ลูกแต่ละคนออกเอง เพราะแค่ละคนความ ช อ บ ไม่ เ ห มื อ น กั น

อันนี้ก็ต้อง ย ก มื อ ไ ห ว้ ขอบคุณคุณปู่อย่างมาก ต อ น นี้ ย้ายเข้าบ้านใหม่ 100%แล้ว เด็กชอบมาก เพราะมี พื้ น ที่ ได้เล่น เรียกว่าเป็นชีวิตที่ดีมากจริงๆ

มาร์กี้

หลานๆกับคุณปู่

ป๊อก มาร์กี้ ลูกๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *