เปิดรายได้ กระแต อาร์สยาม

น่าชื่นชม สำหรับ นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง สาวที่ทั้งสวยทั้งเก่งมากความ ส า ม า ร ถ อย่างสาวกระแต อาร์สยาม หรือ นิภาพร บุญยะเลี้ยง

เจ้าของ ฉ า ย า Queen of dance แ ห่ ง ว ง ก า ร ลูกทุ่ง มี ผ ล ง า น เพลงดังมากมายเช่น เ ปิ ด ใ จ สาวแต จ้างมัน เ ต๊ อ ะ

ไม่ว่า สาวกระแต ได้ ป ล่ อ ย ผลงานเพลง อ ะ ไ ร ออกมา ผู้คนต่าง cover ตามมากมายอย่างเพลง วิ ริ ศ ม า หลา และผลงานล่าสุด ที่ทำเอาแฟน

ต้องว้าว ดีงามทั้ง ท่ า เ ต้ น และเสื้อผ้าเรียกว่าโกอินเตอร์ได้เลย อย่างเพลง make it rain ต อ น นี้ นอกจากทำเพลงแล้ว สาวกระแต กำลังทำบ้าน

จาก น้ำ พั ก น้ำ แ ร ง หลังที่5 ของตนที่ในตอนแรกวาง ง บ ไว้ 60 ล้ า น บาท แต่ปัจจุบันน่าจะ ท ะ ลุ 100 ล้านบาทแล้ว เพราะแค่ที่ ซื้ อ เริ่มก็ 20 ล้านแล้ว

ไหนสาวกระแต ยัง ทุ บ ต่ อ เ ติ ม ห้องต่างๆในเป็นบ้านแบบที่ตนเองชอบ ทั้ง ฟิ ต เ น ส เพราะกระแตชอบออกกำลังกายมากๆ

ส ร ะ ว่ า ย น้ำ ห้องน้องหมา ราย ล ะ เ อี ย ด กระแตได้ทำ ค ลิ ป ลงในช่อง ยู ทู ป ของตน ในชื่อช่อง KT Kratae

ต้องชื่นชมกระแตที่ ป ร ะ ส บ ความ สำ เ ร็ จใ นทุกๆด้านสร้างทุกอย่างจากความ ส า ม า ร ถ ของตนอย่างแท้จริง

กระแต

ร า ย ไ ด้

บ้านหลังใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *