แม่แตงโม จัดปาร์ตี้วันเกิด ชวนปอ โรเบิร์ต มาด้วย

เมื่อวันที่ 18/07/65 ทางด้านคุณภนิดา แม่ของ นั ก แ ส ด ง สาวแตงโม นิดา ได้จัดงาน ฉ ล อ ง วั น เ กิ ด ขึ้นที่ร้านอาหารแถว ย่ า น ลาดพร้าว

และพร้อมขอบคุณ สื่ อ ม ว ล ช น ที่ร่วมกันทำ ข่ า ว โดย ภ า ย ใ น งาน ต ก แ ต่ ง ด้วยสีแดง ชมพู ขาว เป็นสีที่คุณแม่และแตงโมชอบ

ซึ่งทางด้านคุณแม่ ได้ ยื น ยั น ว่าได้ ถ อ น ฟ้ อ ง ทุก ค ดี แล้ว ต อ น นี้ รอ ค ดี ชั้น อั ย ก า ร และเข้าสู่ ศ า ล รวมไปถึง ค ดี ที่เกี่ยวข้องกับนายอัจฉริยะด้วย

หลังจากที่ ถ อ น ฟ้ อ ง ก็ไม่คุยกันเลย เข้าใจว่าเป็นงาน ก็ไม่ได้ โ ก ร ธ อ ะ ไ ร เหมือนกับ ท น า ย เดชา อดีต ท น า ย ของตน ที่ต้องแยกกัน

ก็เพราะมีความคิดเห็นต่างกัน ไม่ได้ ท ะ เ ล า ะ กัน ในเรื่อง ห ลั ก ฐ า น เด็ดที่นายอัจฉริยะจะเอามา โ ช ว์ แม่ก็ยังไม่เคยเห็น

เพราะ เ ว ล า นัดประชุม ก็ไม่เห็นมา หายไปเลย เลยมองว่ากำลังถูก ห ล อ ก รอมาหลายครั้งก็ไม่มี ถ้ามีจริง ก็เอาออกมาเลย

ส่วน ส า เ ห ตุ ที่ ถ อ น ฟ้ อ ง เพราะ ท น า ย ชนบท ที่มาดูแล แนะนำว่าไม่มี ห ลั ก ฐ า น ที่ ชั ด เ จ น เห็นว่ามีคน ก รี ด ข า แตงโม ถ้าไปถึง ศ า ล

ก็จะเกิด ปั ญ ห า ส่วนตัวแม่นั้นยัง ค า ใ จ กับกระติก เพราะมาวันนี้ก็ยังไม่มาขอโทษแบบทางการเลย และงาน วั น เ กิ ด วันนี้ ตนได้ชวนโรเบิร์ต กับ ปอมาด้วย

จากนั้นก็มี ท น า ย เดชา กับ ส.ส. เต้ มาร่วมงานอวยพร วั น เ กิ ด ด้วย และร่วม รั บ ป ร ะ ท า น อาหารด้วยกันอย่างมีความสุข

สส.เต้ กับ เดชา

คุณแม๊

ปอ กับ โรเบิร์ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *