แม่แตงโม จัดงานวันเกิด ปอ โรเบิร์ต โผล่ร่วมอวยพรด้วย

สำหรับนางภนิดา คุณแม่ของ น า ง เ อ ก สาวแตงโม ภัทรธิดา ได้จัดงาน ค ล้ า ย วั น เ กิ ด 18/07/65 ขึ้นที่ร้านอาหารย่านลาดพร้าว

พร้อมทั้ง ข อ บ คุ ณ สื่ อ ต่างๆที่ร่วมทำ ข่ า ว ส่วน ต รี ม งานที่ จั ด ขึ้ น ก็เป็นสีที่แม่และแตงโมชอบ คือ แดง ขาว ชมพู โดยทางด้านคุณภนิดา เผยว่า

ตลอด เ ว ล า ที่ผ่านมา 4 เดือนนั้น ตนเริ่ม น อ น ห ลั บ กินได้ ไม่ เ ค รี ย ด แล้ว ส่วนเรื่องที่ ถ อ น ฟ้ อ ง ค ดี นั้น ตน ยื น ยั น ว่าถอน ฟ้ อ ง หมดทุก ค ดี แล้ว

และตั้งแต่ที่ ถ อ น ฟ้ อ ง ค ดี เกี่ยวกับนายอัจฉริยะ ก็ไม่ได้ ติ ด ต่ อ กันเลย ไม่ได้โกรธ เพราะเป็นเรื่องของงาน เช่นเดียวกับ ท น า ย เดชา ที่ต้อง แ ย ก กัน

ก็เพราะความ คิ ด เ ห็น ไม่ตรงกัน ไม่ได้ ท ะ เ ล า ะ กัน เมื่อถามถึงเรื่อง เ อ ก ส า ร เ ด็ ด ที่อัจฉริยะมีนั้น ตัวแม่เองก็ยังไม่เห็น จะเชื่อว่าเป็น อุ บั ติ เ ห ตุ หรือไม่

ก็ยังตอบไม่ได้ มันยังไม่ เ ค ลี ย ร์100% แต่ที่ต้องไป ถ อ น ฟ้ อ ง เพราะ ท น า ย ชนบทที่มาดูแล ว่าไม่มี ห ลั ก ฐ า น ที่เห็นคนกำลัง ก รี ด ขาแตงโม

ถ้าไปถึง ศ า ล ก็จะเกิด ปั ญ ห า ยืดมั่นใน ห ลั ก ฐ า น เป็นสิ่งสำคัญ ถ้ามีก็เอามา โ ช ว์ แต่ถ้าไม่มีก็อย่าพูด เ ว ล า นัดประชุม ให้เอา ห ลั ก ฐ า น มา

พอถึง เ ว ล า ก็ ห า ย เงียบไป จึงมองว่าเหมือน โ ด น ห ล อ ก รอมาหลายครั้งแล้ว ต่อมาทางด้านแม่ของแตงโม ได้เผยอีกว่า คนบน เ รื อ อย่าง กระติก กับแซน

ที่เตรียม ฟ้ อ ง ก ลั บ นั้น แม่ไม่ได้ กั ง ว ล อ ะ ไ ร ส่วนตัวยัง ค า ใ จ กับกระติก เพราะมาถึงวันนี้ก็ยังไม่มา ข อ โ ท ษ แม่ แบบเป็น ท า ง ก า ร เลย

ในส่วนของ วั น เ กิ ด ที่จัดขึ้นในวันนี้ ตนได้ชวน ปอ กับ โรเบิร์ตมา ร่ ว ม ง า น ด้วย และด้านปอจะพา ภ ร ร ย า เบนซ์ พริกไทย มา ร้ อ ง เ พ ล ง ด้วย

จากนั้น ท น า ย เดชา ส.ส.เต้ ก็เดินทางมาร่วม อ ว ย พ ร วั น เ กิ ด คุณแม่ พร้อมกับร่วมรับ ป ร ะ ท า น อาหารกันอย่างชื่นมื่น

ปอ โรเบิร์ต

เต้ กับ ท น า ย เดชา

แม่แตงโม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *