โต้กันนัว เวียร์ วิกกี้ ไม่ให้เกียรติ เบลล่า

เรียกว่าตั้งแต่ ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ง า น กับสาว น อ ก ว ง ก า ร ก็งานเข้าไม่ได้หยุดเลย สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มมาดเข้ม

เวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่เพิ่ง จู ง มื อ แ ฟ น ส า ว วิกกี้ เข้าพิธี วิ ว า ห์ ไปเมื่อวันที่ 17/07/65 ที่ผ่าน ซึ่งในงานได้มีการเผย

ค ลิป เปิด เ ส้ น ท า ง รัก และความ ใ น ใ จ ของคู่ ให้บรรดาแขกที่มาร่วมงานฟัง โดยเริ่มจากหนุ่มเวียร์เผยว่า ได้เจอกับสาววิกกี้เมื่อ 4-5 ปีก่อน

วิกกี้มาเป็น ส ตั้ น ท์ ถ่าย ล ะค ร จากนั้นก็ไม่ได้เจอกัน มาเจออีกทีตอน ก ลั บ จาก ถ่ายหนังที่ประเทศ ตนชวนเพื่อนๆ ไปดำน้ำ

ก็เลย นึ ก ถึ ง วิกกี้ แต่ตอนนั้น โ ส ด แล้ว ซึ ม จากที่ชอบสิ่งที่เหมือนกัน ปรับมาเรื่อยๆ จากเพื่อนเป็นแฟน ก็คิดว่าคนนี้แหละ

เขาทำให้ตนนั้นเป็นคนดีขึ้น เลยคิดว่า ต้องเป็น ภ ร ร ย า ที่ดีแน่ๆ เขากล้าพูดสิ่งไม่ดีของตน แม้ไม่รู้จักมาเป็น 10 ปี แต่ เ ว ล า สั้นๆ

แต่ทำให้เห็นว่า รักตนมากแค่ไหนและดูแลทุกคน รักครอบครัว น่ารัก เด็ดขาด จนมาถึงวันที่จะเป็นครอบครัว ตนก็อยากให้วิกกี้สุขภาพแข็งแรง

ไม่อยากให้เป็น ภู มิ แ พ้ ป๊ะป๊ารักวิกกี้ และเราจะ ดู แ ล กันตลอดไป ทางด้านวิกกี้ เผยว่า เวียร์เริ่ม จี บ แบบชวนไปทำ กิ จ ก ร ร ม บ่อยๆ แต่ก็ไม่เคยไปด้วย

แล้วได้เห็นถึงความ พ ย า ย า ม ที่ชวนหลายครั้ง เลย ตั ด สิ น ไป อยากจะ รู้ จั ก มากขึ้นด้วย ทีแรกไม่รู้ว่าเป็น ด า ร า เพราะไม่เคยดู โ ท ร ทั ศ น์

อย่างไรก็ตาม ก็ได้เกิด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ขึ้น ที่ไม่ พ อ ใ จ หนุ่มเวียร์อย่างมาก ซึ่งบางคนว่า เวียร์ไม่ให้ เ กี ย ร ติ คนเก่า คบซ้อน รวมทั้ง ด ร า ม่ า ที่ว่า

วิกกี้นั้นไม่รู้ว่าเวียร์เป็น ด า ร า จริงๆหรอ แต่ก็มีด้าน แ ฟ น ค ลั บ ของหนุ่มเวียร์ ที่ออกมา ป ก ป้ อ งแทน และโต้ ก ลั บ แบบ ดุ เ ดื อ ด ทีเดียว

คอมเม้นต์

เวียร์ กับ วิกกี้

สาวเบลล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *