ดราม่าสนั่น เวียร์ ไม่ให้เกียรติ วิกกี้ เบลล่าถูกโยงด้วย

เมื่อทางด้าน พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ พร้อม ภ ร ร ย า สาว วิกกี้ ได้ออกมา เ ปิ ด ใ จ ถึงเส้นทางความรัก ในงาน แ ต่ ง ของทั้งคู่

ซึ่งทางด้านเวียร์ เผยว่า ตนได้เจอกับวิกกี้ 4-5 ปีก่อน วิกกี้มาเป็น ส ตั น ท์ ขณะถ่าย ล ะ ค ร จากนั้นก็ไม่ได้เจอกัน แล้วมา เ จ อ กั น อีกที

ตอนที่ ก ลั บ จากถ่ายหนัง ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ชวนกลุ่มเพื่อนไปดำน้ำ ตอนนั้นตนโสดแล้ว ก็ นึ ก ถึ ง วิกกี้ มันก็ซึมจากที่เราชอบ อ ะ ไ ร ที่เหมือนกัน

ปรับกันมา เ รื่ อ ย ๆ ก็เลยคิดว่าคนนี้แหละ เลย เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ะ จากเพื่อนเป็นแฟน แล้วก็ทำให้ตนเป็นคนที่ดีขึ้น เพราะ ก ล้ า พูดสิ่งที่ไม่ดีของตนเลยคิดว่าต้องเป็นทั้ง

ภ ร ร ย า และเพื่อนที่ดีแน่ๆ แม้จะเป็นช่วง เ ว ล า สั้นๆ ไม่ถึง 10 ปี แต่วิกกี้ก็ ส า ม า ร ถ ทำให้เห็นว่า รักตนมากแค่ไหนและยังดูแลทุกคน

รวมไปถึง ค ร อ บ ค รั ว ด้วย พอมาถึงวันที่จะเป็นครอบครัว ตนก็อยากให้วิกกี้ สุ ข ภ า พ ร่างกายแข็งแรง ไม่อยากให้เป็น ภู มิ แ พ้ แล้วจะ ดู แ ล กัน แ บ บ นี้ ตลอดไป

ส่วนทางด้านสาววิกกี้ เผยว่า เวียร์เริ่มตาม จี บ ชวนไป นู้ น นั่ น นี่ บ่อยๆ แต่ก็ไม่เคยไป ก็เห็นถึงความ พ ย า ย า ม กับ อยาก รู้ จั ก มากขึ้น ก็เลยลองไป

ตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าเวียร์เป็น ด า ร า เพราะไม่เคยดูทีวี หลังจากนั้นก็เกิด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า ขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นที่ โ ต้ กันไปมากอย่าง ดุ เ ดื อ ด ทั้งว่า

ไม่ผิดที่ รั ก กัน ไม่ผิดที่ ท้ อ ง ก่อน รับผิดชอบแบบแมนๆดีแล้ว แต่ออกมาพูดไม่ให้ เ กี ย ร ติ อ ดี ต ค น รั ก ที่กันมาคบ ไม่ ถ น อ ม ความ รู้ สึ ก เรียกไม่แมน ส ง ส า ร อีกฝ่าย

ควรให้เกียรติบ้าง ถึงแม้จะ มู ฟ อ อ น มันก็ต้องมีความ รู้ สึ ก บ้าง อีกด้านก็ ต อ บ โ ต้ ว่า ไม่แมนตรงไหน เขาบอกรัก เ มี ย จะต้องให้ บ อ ก รั ก คนเก่าหรอ ต้องชมว่าคนเก่า ดี ก ว่ า หรอ

เม้นต์

เวียร์ วิกกี้

เบลล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *