ผู้จัดการ เบลล่า เคลื่อนไหวถึงงานแต่ง เวียร์ วิกกี้

สำหรับงาน แ ต่ ง สุด ชื่ น มื่ น ของ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับ แ ฟ น ส า ว วิกกี้

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17/07/65 ที่ผ่านพ้นเต็มไปด้วยทั้ง ค ว า ม อ บ อุ่ น แสน ห ว า น อย่างสุดซึ้ง

จน เ จ้ า บ่ า ว หนุ่มเวียร์ ถึงกับ ก ลั้ น น้ำ ต า ไว้ไม่อยู่ทีเดียว เรียกว่าเป็น ง า น แ ต่ ง แบบใน ฝั น

ที่เจ้าตัวได้ตั้งใจไว้ ท่ามกลางบรรดา ญ า ติ ส นิ ท มิตรสหายมาร่วมแสดง ค ว า ม ยิ น ดี

ล่าสุดทางด้าน พลอย ผู้ จั ด ก า ร ส่วนตัวของ น า ง เ อ ก สาว เบลล่า ราณี ก็ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

ผ่านทางไอจี ส ต อ รี่ ของตัวเอง ซึ่งเป็นการโพสต์ภาพ พ รี เ ว ด ดิ้ ง ของหนุ่มเวียร์กับสาววิกกี้

ที่ถูกตั้ง โ ช ว์อยู่ หน้างานแต่ง ที่ระบุว่า ยินดี โดยเป็นอีกหนึ่งความ ยิ น ดี ที่แม้สาวเบลล่าจะเป็น

เพียง อ ดี ต ค น รั ก แต่ผู้จัดการ ก็ยังมี มิ ต ร ภ า พ ที่ดีให้กับหนุ่มเวียร์ เส ม อ

โพสต์พลอย

ผจก กับเบลล่า

เวียร์ วิกกี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *