แห่ยินดี เวียร์ วิกกี้ แต่งงานแล้ว

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มหล่อเข้ม อย่าง หนุ่มเวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่ได้ออกมาเผยภาพคู่กับแ ฟ น ส า ว นอกวงการ วิกกี้ ที่พากันไป จ ด ท ะ เ บี ย น ส ม ร ส กัน

และด้านหนุ่มเวียร์ได้เผยถึง ฤ ก ษ์แ ต่ ง ง า น กับสาววิกกี้อีกด้วย ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้

ล่าสุดช่วงเช้า 17/07/65 ทางด้านหนุ่มเวียร์ กับ สาววิกกี้ ได้ จู ง มื อ กันเข้า พิ ธี วิ ว า ห์ แบบไทย-จีน

จัดขึ้นที่โรงแรม คาเพลลา แบงค๊อก ซึ่ง บ ร ร ย า ก า ศ เต็มไปด้วยความ ชื่ น มื่ น แสนอบอุ่น

ที่มีทั้งครอบครัวของทั้งคู่ และผู้ใหญ่ที่ นั บ ถื อ รวมไปถึงบรรดา เ พื่ อ น ส นิ ท ในและนอกวงการ

โดยได้เริ่ม ข บ ว น ขั น ห ม า ก ช่วง 8.00 น และถือ ฤ ก ษ์ ง า ม ย า ม ดี 09.09 น สวม แ ห ว น แ ต่ ง ง า น

จากนั้นก็ต่อด้วยพิธี ห ลั่ ง น้ำพระพุทธมนต์ และพิธียกน้ำชาแบบจีน ร่วมรับประทานอาหาร เสร็จสิ้นพิธีการช่วงเช้า

ส่วนช่วงค่ำนั้นจะเป็นงาน เ ลี้ ย ง แบบอาฟเตอร์ปาร์ตี้ งานนี้ต้องบอกเลยว่าสาววิกกี้ อยู่ในชุด เ จ้ า สาว

แบบ ศิ ว า ลั ย ไทย ป ร ะ ยุ ก ต์ ดูสวย ง ด ง า ม มาก ส่วน เ จ้ า บ่าวหนุ่มเวียร์ ก็อยู่ชุด สู ท ส า ก ล ผ้า วู ล ที่นำเข้าจากอิตาลี

 

ทั้งนี้ทั้งคู่ได้สวมใส่ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ที่จัดทำขึ้นพิเศษ ด้วยเข็มกลัดและ พิ น ตรา สั ญ ลั ก ษ ณ์ VW ด้วย ท อ ง คำ ขาวและ พ ล อ ย แท้

เวียร์ วิกกี้

เจ้าบ่าว เจ้าสาว

สวมแหวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *