แตงโม มาเข้าฝันเพื่อนรัก บอกซื้อเลขนี้

จากกรณี เ รื่ อ ง ร า ว ของ ด า ร า สาว แตงโม นิดา ที่เพิ่งจัดงาน พิ ธี ไว้ อ า ลั ย เสร็จไปในวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา

ซึ่งยังเป็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่สร้างความ เ ศ ร้ า โ ศ ก เ สี ย ใ จ ให้กับบรรดาคนในวงการ บั น เ ทิ ง และแฟนๆเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนหน้านี้ ทางด้านแอนนา ได้เผยผ่าน ร า ย ก า ร เ ผ็ ด มั น ส์ บั น เ ทิ ง ว่า ตน ก ลั บ ไปบ้านก็ ไ ห ว้ พ ร ะ ส ว ด ม น ต์

และ อ ธิ ฐ า น ส่งไปหาแตงโม ว่าให้ไปเป็น น า งฟ้ า อยู่บน ส ว ร ร ค์ เรื่อง ค ดีก็ให้เป็นหน้าที่ ตำ ร ว จไป ไม่ต้องห่วง อ ะ ไ ร

ตนก็ขึ้นไปนอนแล้วช่วงประมาณตี 5 ขณะที่นอนอยู่ๆ ทีวีก็เปิดขึ้นเป็นภาพ หั ว ใ จ สีขาวและน้ำตาลหลายดวง

ตนเชื่อว่าเป็นแตงโมที่มาหาตน เนื่องจากตนอยู่บ้านหลังนี้มานาน แต่ไม่เคยเกิด อ ะ ไ ร แ บ บ นี้เลย

ล่าสุดทางด้าน เ พ จ ดังของ เ ฟ ซ บุ๊ ค ได้มีการโพสต์ว่า ฮิปโป เผยว่า แตงโมมาเข้า ฝั น หาแอนนา แล้วบอกว่า

ให้ ห ยุ ด พอได้แล้ว จะ จั ด ก า ร เอง และได้มีการเผยถึงเลข 287 งานนี้ทำเอาบรร ช า ว เ น็ ต ต่างแห่ แ ช ร์ และนำเลขไป เ สี่ ย ง โ ช ค กันมากมาย

ฮิปโป

แอนนา

แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *