เบิร์ด เทคนิค เคลื่อนไหว รับงานรีวิวแรก?

ยังจำเขาคนนี้ได้ไหม หนุ่มเบิร์ด เทคนิค แ ฟ น ห นุ่ ม ของ ด า ร า สาวแตงโม ภัทรธิดา ช่วงที่ผ่านมาพวกเราได้รู้จักเบิร์ด

ผ่าน ข่ า ว การ เ สี ย ชี วิ ต ของแตงโม ซึ่งได้เห็นความรักที่เบิร์ดมีต่อแตงโม และเห็นความ เ ศ ร้ า โ ศ ก เ สี ย ใ จ

โดยคุณเบิร์ด ทุ่ ม เ ท ความรักให้กับคุณแตงโมตลอด จนกระทั่งปัจจุบันที่ เ ส ร็ จ พิ ธี ท า ง ศ า ส น า ไปแล้ว

คุณเบิร์ดยังเก็บความ ท ร ง จำ หลายๆอย่างผ่านความชอบ อย่างการ สั ก คุณเบิร์ดได้นำแมว สุ ด โ ป ร ด ของแตงโม ก ลั บ มา เ ลี้ ย ง

พร้อมทั้ง สั ก รูปเจ้าบ๊วยแมวสุด ที่ รั ก ไว้ที่แขนด้วย และได้ สั ก เลข 13 ซึ่งเป็นเลข วั น เ กิ ด ของคุณแตงโมอีกด้วย

แล้วคุณเบิร์ดได้ทำเสื้อที่ ร ะ ลึ ก เพื่อให้แฟนๆของแตงโมได้ จั บ จ อ ง ทำให้ทุกคน สั ม ผั ส ได้ถึงความรักและความคิดถึงที่คุณเบิร์ดมีต่อ คุณแตงโมตลอด เ ว ล า

แถมมีอีกหลายคน ยื่ น มือเข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ คุณเบิร์ดในด้านต่างๆรวมไปถึงเรื่องการงาน แต่ช่วงนั้นคุณเบิร์ดยัง ป ฎิ เ ส ธ อาจจะเป็นเพราะยังอยู่ในความ โ ศ ก เ ศ ร้ า

แต่ล่าสุดคุณเบิร์ดได้โพสต์ภาพ ตนเองเห็นใบหน้าสุด ห ล่ อ อย่าง ชั ด เ จ น พร้อม แ ค ป ชั่ น ว่า แว่นดี…ที่นี่เลยฮะ

ทำเอาแฟนๆ ดี ใ จ ว่าคุณเบิร์ด ได้รับงาน รี วิ ว ชิ้นแรกแล้วหรือ เ ป ล่ า มีผู้คนเข้าไปแสดงความ รู้ สึ ก พร้อมทั้งให้ กำ ลั ง ใ จ เป็นจำนวนมาก

โพสต์เบิร์ด

หนุ่มเบิร์ด กับ แตงโม

ร อ ย สั ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *