น้องเวฟ เผย มีเมีย 2 คน คบมาก่อนพี่พร

สำหรับ คู่ รั ก ต่าง วั ย ที่ โ ด่ ง ดั ง ใน โ ซ เชี ย ล ช่องติ๊กต๊อก อย่าง น้องเวฟ กับ พี่พร

นั ก ร้ อ ง ค่ า ย ไ ห ทองคำ ที่อยู่ๆก็เกิดเป็น ก ร ะ แ ส ฮื อ ฮ า กับ ช า ว เ น็ ต อย่างมาก

เมื่อทางด้าน พี่พร ได้ออกมาเผยว่า น้องเวฟนั้นมี เ มี ย 2 คน และอีกไม่นานคง เ ปิ ด ตั ว

ซึ่งทางด้านฝ่ายชาย น้องเวฟ ก็ได้ออกมา ย อ ม รั บ ว่า เรื่องราวดังกล่าว เป็นความจริง แล้ว ค บ มาก่อนพี่พร

โดยทั้งสองฝ่ายนั้น รั บ รู้ มาตลอด แต่ไม่ได้บอกใคร ต่อมาทางด้าน พี่ส้ม สาววัย 51 ปี

ที่ว่าเป็น เ มี ย อีกคน ก็เข้ามา แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น ว่า ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ ทั้งนี้หนุ่มเวฟก็ได้ ต อ บ ก ลั บ ว่า

รักเท่ากัน งานนี้เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างพากันเข้ามา ค อ ม เ ม้ น ต์ กันแบบ ถ ล่ ม ท ล า ย

ทีเดียว บางก็ว่า คบก่อนคุณพร แต่ทำไมคุณพรได้ เ ปิ ด ตัวออก สื่ อ ก่อน หรือเป็นการ ต ก ล ง กัน แ บ บ นี้

โพสต์พี่พร

คำตอบจากเวฟ

เม้นต์พี่ส้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *