ไพรวัลย์ อวดลุคใหม่สุดปัง ลั่นแม่แพร 2 แผ่นดิน

เรียกว่า ก ล า ย เป็น ก ร ะ แ ส ที่ ฮื อ ฮ า อย่างมากกับ ช า ว เ น็ ต เมื่อ ไพรวัลย์ ได้ออกมาเผย ลุ ค สุด แ ซ่ บ

ที่ใส่ชุด ก ร ะ โ จ ม อ ก ตามแบบคังคุไบ เพื่อ โ ป ร โ ม ท การ ข า ย น้ำพริก ที่ทำเอาบรรดาแฟนๆ

ต่างเข้ามา แ ซ ว กันอย่างมากมาย ล่าสุดทางด้าน ไพรวัลย์ ก็ได้เผย ลุ ค ใหม่ ที่อยู่ ชุ ด ไ ท ย แบบ จั ด เ ต็ ม อีกครั้ง

ซึ่งเป็นการ ต้ อ น รั บ เทศกาล ทำ บุ ญ ในวัน อ า ส า ฬ ห บู ช า กับ วัน เ ข้ า พ ร ร ษ า ทั้งชุด ลู ก ไ ม้ สีชมพูสวย

และ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ ครบชุดทีเดียว โดยบอกให้เรียกว่า แม่แพร 2 แผ่นดิน ที่ระบุว่า วัน อ า ส า ฬ ห บู ช า

หน้าที่เราต้องนำ กั บ ข้ า ว ไปใส่ บ า ต ร เมนูที่จะ ถ ว า ย พ ร ะ คือน้ำพริก นอกจากนี้ด้านไพรวัลย์ ได้เผย ข้ อ คิ ด สอนใจไว้ว่า

การที่จะ เ ลื อ ก ใช้ชีวิต คือ ต้องพร้อมที่จะ ซั พ พ อ ร์ ต ตัวเอง ที่เริ่มต้นจะ รั ก และ เ ค า ร พ ในแบบที่ตัวเองเป็น

ควรพอใจในที่สิ่งที่ เ ลื อ ก ก็จะเป็นความสุข แล้วจะมี โ อ ก า ส ได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน

ไพรวัลย์

ชุดไทยสวยๆ

เข้า วั ด ทำ บุ ญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *