ศรราม กับ ชีวิตนอกจอ

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก ชื่อดัง ศรราม เทพพิทักษ์ ลูกชายของ นั ก แ ส ด ง อาวุโส ชุมพร เทพพิทักษ์

ซึ่งทางด้าน ศรราม ยัง พ ร ะ เ อ ก ตลอดกาลใน ด ว งใ จ ของใครอีกหลายคน และ หนุ่ม ศรราม มี ผ ล ง า น

ใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง มากมาย และได้รับ ร า ง วั ล ทางสายการ แ ส ด ง มากมายเช่นเดียวกัน อาทิเช่น

นั ก แ ส ด ง นำ ชาย ย อ ด เ ยี่ ยม ถึงจะมี ชื่ อ เ สี ย ง มากมาย แต่ ศรราม กลั บ ใช้ชีวิตเรียบง่าย ติดดิน

ล่าสุดเจ้าตัว ได้โพสต์ภาพลง อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ส่วนตัว ตนนั้นเดินตลาด กินข้าวข้างทาง นอนตรงไหนก็ได้

ตัก บ า ต ร ตอนเช้าและมี น้ำ ใ จ ซื้อของแบ่งปันให้กับพี่ๆ ที่ทำงานกันอย่าง เ ห น็ ด เ ห นื่ อ ย พร้อมแคปชั่น

สะดวก แ บ บ นี้ โดยเจ้าตัวนั้น ป ฏิ บั ติ แ บ บ นี้ มานานมาก ทำให้เป็น ที่ รั ก ของเหล่าแฟนๆมาตลอด

จนปัจจุบันนี้ ลูกสาวสุด น่า รั ก อย่างน้องวีจิ แฟนๆก็ต่าง เ อ็ น ดู ความน่ารักของลูกสาวด้วย คุณหนุ่มเป็นลูกที่ดีดูแลพ่อแม่

เป็นอย่างนี้ จนกระทั่งคุณพ่อ จ า ก ไ ป และเป็นพ่อที่ดี ดู แ ล ลูกสาวน้องวีจิ อย่างดีมาก บรรดา แ ฟ น ค ลั บ มักจะเข้ามา

ให้ กำ ลั ง ใ จ และ ชื่ น ช ม คุณหนุ่มเป็นจำนวนมาก บางคนขอเอาคุณหนุ่มเป็นแบบอย่าง จะรักและ ติ ด ต า ม คุณหนุ่มไปตลอด

ศรราม

หนุ่ม ศรราม

เทพพิทักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *