น้ำตาทั้งนั้น ลูกแฉเอาเงินหนูรวมด้วย ตั้ง 11 ล้าน แจ๊ส ลั่นถึงปมในใจ

ฮือฮา นั ก แ ส ด ง ต ล ก นั ก ร้ อ ง ชื่อดัง อย่างหนุ่มแจ๊ส ชวนชื่นได้ ขั บ ร ถ เบนซ์หรู ร า ค า หลักสิบล้าน

เข้ามากลาง ร า ย ก า ร 3 แ ซ่ บ บอกว่าคันนี้เป็นรถในฝันของตน ห ว ง รถมากๆ แอบ แ ซ ว ลูกกับภรรยาว่า

ไม่ให้ลูกกับ ภ ร ร ย า ขึ้นรถ เพราะ ส ก ป ร ก ชอบเอาของขึ้นกินบนรถ จนลูกสาวตัวน้อยอย่าง แตงไทยต้องเอ่ยว่า

คุณพ่อเอา เ งิ น หนูไปซื้อรถคันนี้ด้วย แจงก็บอกว่ารถคันนี้ น้ำ ต า พวกฉันทั้งนั้น จนหนุ่มแจ๊สได้ แ ก้ ตั ว ว่า

เป็น เ งิ น ค่าเทอมใน อ น า ค ต ขอเอามาใช้ส่วนนี้ก่อน ถึงอย่างไรก็ได้เรียนแน่นอน ทำงานหาใหม่ได้

ทุกวันนี้ พ ลิ ก ชี วิ ต จากเมื่อก่อนมาก เมื่อก่อน แม้กระทั่งรองเท้าต้องซื้อของ ป ล อ ม ทุกวันนี้มีรองเท้าเป็น 100 คู่

คู่ละเป็นแสนก็ซื้อมาแล้ว เ ห มื อ น มีปมในใจ วันนึงได้สิ่งนั้นมามันคือ คุ ณ ค่ า ทางใจ คุณแจง ภ ร ร ย า สาวได้เอ่ยว่า จะทำงานหนัก แค่ส่งลูกเรียนจบ

อยากใช้ชีวิตแบบไม่ เ ร่ ง รี บ หนุ่มแจ๊สได้บอกอีกว่า วันนึงก็ถึง เ ว ล า ลงบันได ไม่ยึดติดกับ อ ะ ไ ร เ ลื อ ด เนื้อ เ ชื้ อ ไข

ของพ่อทำให้ตนมีถึงทุกวันนี้ ต อ นนี้ มีความฝัน คืออยากมี เ พ ล ง ที่ยอดวิวถึง 100 ล้าน 7 เพลง ก็ขอให้สำเร็จดั่งฝันไวๆนะ

จาก ร า ย ก า ร

แจ๊ส

แตงโม กับ แตงไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *