แตงโม เข้าฝันแอนนา บอกเลขเด็ด

เรียกว่าเป็น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ช็ อ ก วงการ บั น เ ทิ ง ก็ว่าได้ กับการ จ า ก ไปอย่างไม่มี วั น ก ลั บ ของ แตงโม นิดา ที่หลายคนก็ต่างยัง ติ ด ต า ม ถึงข้อ ส ง สั ย เกี่ยวกับ ค ดี

เรื่องจริงเป็นอย่างไรก็แน่ และเพิ่งจัดงาน พิ ธี ไว้ อ า ลั ย ให้กับแตงโมสิ้นสุดไปในวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมาโดยมีบรรดาเหล่า นั ก แ ส ด ง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ถึงแม้จะ บ ร ร ย า ก า ศ จะเต็มไปด้วยความ เ ศ ร้ า แต่ก็มีความ อ บ อุ่ น และความ รั ก ที่หลายคนมีให้กับแตงโมอย่างล้นหลามทีเดียว

ก่อนหน้านี้ ด้าน แอนนา ได้ออกมาเผยกับ ร า ย ก า ร เ ผ็ ด มั น ส์ บั น เ ทิ ง ว่า ตน เชื่อว่าแตงโม มาหาตนที่บ้าน

เนื่องจากตนได้ไหว้ พ ร ะ ขอ พ ร และบอกกับแตงโมว่าไม่ต้องห่วง อ ะ ไ ร แล้ว เรื่องคดีให้ตำ ร ว จ จัดการ โดยให้แตงโมเป็น น า งฟ้ า อยู่บน ส ว ร ร ค์

จากนั้นประมาณตี 5 ก็เกิด เ ห ตุ ก า ร ณ์ สุด ข น ลุ ก เพราะอยู่ๆทีวีเปิดขึ้นมาเอง และ ป ร า ก ฎ ภาพรูปหัวใจ สี ข า ว สีน้ำตาลหลาย ด ว ง

ตนเชื่อว่าเป็นแตงโมมาหา ด้วยความที่ตนเป็นคน ร ะ เ บี ย บ จะวาง รี โ ม ท ไว้ที่ข้าง ที วี และตนอยู่มา ก็ไม่เคยมี แ บ บ นี้ เกิดขึ้น

ล่าสุด ทาง เ พ จ หนึ่งได้มีการ โ พ ส ต์ ข้อความ ที่ระบุว่า ฮิปโป ซึ่งเป็นเพื่อน ส นิ ท คนหนึ่งของแตงโมนั้น เล่าว่า

แตงโมได้มาเข้า ฝั น เพื่อน รั ก อย่าง แอนนา โดยการ ข อ ร้ อ ง ให้เพื่อน ห ยุ ด พอแล้ว หลังจากนี้เจ้าตัวจะ จั ด ก า ร เอง

และได้มีการ พู ด ถึ ง ตัว เ ล ข 287 ซึ่งไม่ แ น่ ใ จ ว่าต้องการ สื่ อ อ ะ ไ ร หรือจะเป็นการม า บ อ กโ ช ค ให้กับ เพื่อน

งานนี้ บรรดา ช า ว เ น็ ต ต่าง แ ช ร์ ข้อความดังกล่าว ทั้งว่าเป็นเรื่องที่ ข น ลุ ก และ ค อ ห ว ย ก็ไม่ พ ล า ด ที่จะนำไปเ สี่ ย ง โ ช ค 

แอนนา แตงโม

ฮิปโป

แอนนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *