สิ้นดาวตลก โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม เสียชีวิตแล้ว

ก่อนหน้านี้ ได้มี ข่ า ว ว่า ต ล ก ชื่อดัง โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม เกิด ป่ ว ย หนักเมื่อช่วงปลายปี 2564

ด้วย อ า ก า ร ป อ ด ทะลุ จากนั้นมีภาวะ ไ ต วาย เ ฉี ย บ พ ลั น ทำให้ต้อง ฟ อ ก ไ ตตลอดชีวิต

ต่อมาเมื่อวัน 10/07/65 ทางด้าน เฮงเฮง เชิญยิ้ม ลูกชายของโป๊งเหน่ง ได้ออกมาเผยว่า ต อ น นี้ อ า ก า ร ป่ ว ย

จาก โ ร ค ไ ต ของพ่อ ไม่สู้ดี จึงพาส่ง โ ร ง พ ย า บ า ล ด่วน หมอได้บอกให้รอดู อ า ก า ร และยัง แ จ้ ง ให้ญาติๆ

ให้ ทำ ใ จ แล้ว ล่าสุดทางด้าน เฮงเฮง ลูกชายของโป๊งเหน่ง ได้ออกมาเผยว่า คุณพ่อได้จากไปอย่าง ส ง บ แล้ว

เวลา 22.16 น.ในวัย 59 ปี และก่อนหน้าที่คุณพ่อจะ สิ้ นได้เจอหน้าแม่เป็นครั้ง สุ ด ท้ า ย แล้วจะนำ ร่ า ง

ไปตั้ง บำ เ พ็ ญ กุ ศ ล ที่ วั ด ช้างใหญ่ อยุธยา งานนี้เหล่า แ ฟ น ค ลั บ และคน บั น เ ทิ ง ต่าง

แ ส ด ง ความไว้ อ า ลั ย กันอย่างมากมาย ถือว่าเป็น สู ญ เ สี ย ครั้งใหญ่ ของ ว ง ก า ร ต ล ก ไทย

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งรอยยิ้ม เ สี ย ง หัวเราะ และความ ท ร ง จำ ดีๆ ที่ได้สร้างไว้นั้นจะอยู่ในใจแฟนๆตลอดไป

โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม

ต ล ก ชื่อดัง

ภ ร ร ย า โป๊งเหน่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *