อาลัย ดาวตลกดัง โป้งเหน่ง เชิญยิ้ม สิ้นแล้ว

สำหรับ ด า ว ต ล ก ชื่อดัง อย่าง โป๊งเหน่ง ที่หลายคนต่างรู้จักเป็นอย่าง เนื่องจากมี เ อ ก ลั ก ษ ณ์

ที่จดจำได้ คือ หัวโล้น มักจะ แ ส ด ง บ ท เป็น ตั ว ร้ า ย อยู่บ่อยครั้ง แต่อยู่ๆก็มี ข่ า ว ว่า

เจ้าตัวนั้น ป่ ว ย ห นั ก ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 มี อ า ก า ร ป อ ด ทะลุ และมีภาวะ ไ ต ว า ย เ ฉี ย บ พ ลั น

ทำให้ต้อง ฟ อ ก ไ ต อยู่ตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่10/07/65 ทางด้าน เฮงเฮง เชิญยิ้ม ลูกชายของโป๊งเหน่ง

ได้ออกมาเผยว่า ต อ นนี้ อ า ก า ร ของพ่อ ไม่สู้ดีนัก รีบนำส่ง โ ร ง พ ย า บ า ล ด่วน หมอแจ้งให้ รอดู อ า ก า ร

พร้อมกับบอก ญ า ติ ให้ ทำ ใ จ ล่าสุด มี ร า ย ง า น จาก เฮงเฮง ว่า คุณพ่อ โป๊งเหน่ง ได้ เ สี ย ชี วิ ต แล้ว

ในวัย 59 ปี เวลา 22.16 ที่ผ่านมาทั้งนี้ เหล่าบรรดา ค น บั น เ ทิ ง และแฟนๆ แ ห่ แสดงความไว้ อ า ลั ย กัน

อย่างล้นหลาม โดยทางครอบครัวมี กำ ห น ด จัด พิ ธี ทาง ศ า ส น า ที่ วัดช้างใหญ่ อยุธยา

ต ล ก ดัง

โป๊งเหน่ง

โป๊งเหน่ง กับ ภ ร ร ย า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *