เวียร์ เบลล่า หลังลบรูปคู่ ดราม่ายันต้นสังกัด

ความเห็นแตก!! ด ร า ม่ า ไม่จบกรณีที่ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม จากช่อง7สี อย่าง เวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่มี ข่ า ว เ ลิ ก ร า กับ น า ง เ อ ก ช่อง3 อย่าง เบลล่า ราณี

และได้ ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ง า น กับ แ ฟ น ส า ว คนใหม่ และโพสต์ภาพคู่พร้อมกับ ท ะ เ บี ย น ส ม ร ส ไปสดๆร้อนๆนั้น

ทำให้หลาย สำ นั ก ข่ า ว ต่างให้ความสนใจกับเรื่องราวนี้มาก ประเด็นล่าสุดที่คน พู ด ถึ ง คือ การที่หนุ่มเวียร์ ล บ รู ป คู่ กับสาวเบลล่า

ใน อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ออก แฟนๆต่างมี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่ต่างออกไปบ้างก็ว่า เ ห ม า ะ ส ม เป็นการให้ เ กี ย ร ติ คนใหม่

หรือบางคน บอกว่า ควรที่จะ ล บ ทั้งคู่ บ้างก็ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ไม่อยากให้ลบ แต่หลังจากที่หนุ่มเวียร์ โพสต์ภาพคู่พร้อม ท ะ เ บี ย น ส ม ร ส ไป

ทางด้านสาวเบลล่า ก็ได้ลบภาพคู่ใน อินสตราแกรมเช่นกัน เรื่องของคู่นี้จึง กลั บ มามี ก ร ะ แ ส อีกครั้ง และช่อง7สี

ซึ่งเป็น ต้ น สั ง กั ด ของหนุ่มเวียร์ก็ได้เผย แ พ ร่ ข่ า ว นี้ และ พ า ด หั ว ข่ า ว เป็นเหตุคนมา แ ซ ะ หนุ่มเวียร์เป็นจำนวนมาก

ทำให้หลายๆคนมองว่า เ ห ม า ะ ส ม หรือไม่ ที่ ต้ น สั ง กั ด ทำเช่นนี้ ปัจจุบันทาง ต้ น สั ง กั ด ยังไม่ออกมา พู ด ถึ ง กรณีนี้

เวียร์ เบลล่า

สาวเบลล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *