ซี ศิวัฒน์ แอบเผยเรื่องบนเตียง ลั่นไม่ทำร้ายมีลูกกับคนอื่น

สำหรับด้าน พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม ซี ศิวัฒน์ ที่ออกมาเผยเรื่อง บ น เ ตี ย ง กับ ภ ร ร ย า สาว เอมี่ กลิ่นประทุม ผ่านทางช่องของบอล เชิญยิ้ม ที่ว่า ไม่รู้ ภ ร ร ย า เป็น อ ะ ไ ร ชอบเล่นตัว

เ ว ล า ที่ตนนั้นอยากจะทำการบ้าน ก็มักจะออกไป ดื่ ม กับเพื่อน พอ เ ม า ก ลั บ มา ก็ไม่อยากจะทำแล้ว เพราะตนให้ความ สำ คั ญ กับเรื่อง เ ซ็ ก ส์ มาก มันต้องไปด้วยกัน

โดยด้านซี เผยต่อว่า 17 ปี ที่อยู่ด้วยกันมา นั้นเธอมี ทุ ก อ ย่ า งที่ผู้ชาย ต้ อ ง ก า ร ทั้งดูแล เป็นกำลังใจให้ เ ว ล า อยู่ใกล้เหมือนได้รับ พ ลั ง บ ว ก

จนทำให้ทุกวันนี้คิดว่าจะทำ อ ะ ไ ร ให้ ค น รั กของตนมี ค ว า ม สุ ข จากนั้นหนุ่มซี ก็ ย อ ม รั บ ว่าเคย น อ ก ใ จ เหมือนเอมี่มาเห็น ข้ อ ค ว า ม ทำนองนี้ ก็คุยกัน

มันเป็นการทำ ผิ ด ต่อ ค น รั ก ไม่มีทางที่จบแบบแฮปปี้ ตน ก ล้ า ที่จะวางโทรศัพท์ แล้วเอมี่อยากจะเอาไปทำ อ ะ ไ ร ตนก็ ส บ า ย ใ จ เอาจริงๆ ผู้ชายมันก็ต้องหาวิธี ร ะ บ า ย

ความ ใ ค ร่ ของตนเอง เรื่อง บ น เ ตี ย ง ไม่มี ปั ญ ห า แต่มีแค่บางทีที่ น้ อ ย ใ จ เพราะตนต้องแบ่ง เ ว ล า จากทำงานไปเล่นเกม แล้วเอมี่ มีเพื่อนหลายกลุ่ม เขาออกไป ตนก็เล่นเกม

พอเขา ก ลั บ มา เ ห นื่ อ ย ก็อยากพัก ซึ่งตนต้องหา จั ง ห ว ะ เ ว ล า ที่เขาแค่ ก รึ่ มๆ มันน้อยมาเลย ส่วนใหญ่จะ เ ม า ก ลั บ มา ใครจะมี อ า ร ม ณ์ ทั้งนี้ด้านซี ได้แอบ เ ม้ าธ์ ภ ร ร ยา

เวลาดูหนังกลางคืน ฉากนี้มา จะไปแตะตัว แต่ เ มี ย แฮงก์อยู่ มันก็ไม่ได้ เคยคุยกัน ก็จะยก เ ห ตุ ผ ล ว่าทีตอนฉันอยากได้ แกไม่ให้ พร้อมทั้งแฉที่ว่าเมียไม่มาถ่าย ร า ย ก า ร ด้วย

เพราะแฮงก์ แล้วได้ยกให้ เ มี ย เป็น น า ง เ อ ก ที่ ดื่ ม เ ห ล้ า เก่งที่สุดใน ป ฐ พี หลายคนอาจมองอยู่ด้วยกันมานาน ทำไมไม่มีลูก ตนนั้นอยากมี แต่ก็ไม่ใช่ ค ว า ม ผิ ด เอมี่

ด้วยความที่เอมี่ เป็นชอบอยู่ แ บ บ นี้ และรักคนอื่น ม า ก ก ว่ า ตัวเอง แล้ว ต อ น นี้ ในชีวิต ซี ก็ เ ห ลื อ แค่เอมี่ เพราะไม่มีพ่อแม่แล้ว

ไม่ว่า อ ะ ไ ร ที่เขา ต้ อ ง ก า ร มีความสุข ตนทำได้ทุกอย่าง ส่วนเรื่องลูกไม่คิดที่จะไปมีกับ ค น อื่ น เลย ไม่อยาก ทำ ร้ า ย เขา อยู่ด้วยกันมา ค รึ่ ง ชี วิ ต แล้ว

เอมี่ กับ ซี

ซี ศิวัฒน์

จากรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *