ม้า เผยลาวงการไป 2 ปีครึ่ง เล่านาทีรู้ว่าตกงาน

เรียกได้ว่าเป็นตำนาน พิ ธี ก ร ตั ว แม่ สำหรับ “ม้า อรนภา” ที่ได้ห่างหายจาก พิ ธี ก ร ไปนานถึง 2 ปีครึ่ง

ล่าสุด หันไปเป็นแม่ค้า ข า ย ห่อหมกเต็มตัว จ น กลายเป็น ไ ว รั ล ดังในโลก อ อ น ไ ล น์ เมื่อ พ ร ะ เ อ ก ห นุ่ ม

“ณเดชน์ คูกิมิยะ พุ่ ง ตรงไป อุ ด ห นุ น “พี่ม้า” แถมยัง ซื้ อ ไปฝากแม่ด้วยตัวเอง งานนี้ “โต๊ะหนูแหม่ม”

ทางช่องเวิร์คพอยท์ โดย “หนูแหม่ม-สุริวิภา” พร้อม เ ชิ ญ ชวนรุ่นพี่ใน ว ง การอย่าง “พี่ม้า” มาพร้อม

คุณแม่วัย98 มา เ ปิ ด อ ก หมดใจเ ล่ า ทุก เ ห ตุ การณ์วิ ก ฤ ต ในชีวิต โดยเผยว่า ณเดชน์ มาตัดผม

แล้วได้มาหาก็ ซื้ อ ห่อหมกไปฝากแม่ด้วย ซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเรา ข า ย ห่อหมก ส า เ ห ตุ จากที่ไป

คอม เ ม น ต์ ใน เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัวแล้วมีคน แ ค ป ไป และก็ เ อ า ไปเปิดเผยจนกระทั้ง มั น มีความ รุ น แรง

ตอนนั้นตื่นไปทำงานตั้งแต่ตี4 จ น เที่ยงคืนทุกวันเลย แต่ก็ทำใจได้นานแล้วหลังจากงาน ห า ย ไป

ซึ่งวันที่ถูก ไ ล่ ออกไม่เคย ร้ อ ง ไ ห้ เลย แต่พอไปไหนแล้วเจอใครเข้ามากอดก็คือ ร้ อ ง ไ ห้ ตลอดเวลาเลย

แต่ก็เข้าใจตัวเองว่า ต ก งานไม่มี ร า ย ได้ จ น ต้องตัดสินใจ ข า ย รถ ไปใช้รถธรรมดา ก็ประหยัดน้ำมันได้เยอะ

ม้า อรนภา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *