นารา เตรียมกลับไปขายเครป

เ น็ ต ไอ ด อ ล คน ดั ง!! อย่าง “นารา เครปกะ เ ท ย” ที่คนติดตามกันมากมาย ล่าสุด ต้องหายไปจาก ว ง การ

เพราะเกิดจากประ เ ด็ น บูลลี่ในสื่อ โ ฆ ษ ณาออนไลน์ จ น โ ด น วิ จ า ร ณ์ อย่างหนัก ถึงขั้นต้องโดนดำเนิน ค ดี

ล่าสุดใน ไ อ จี ของนารา ได้ออกมาโพสต์ ค ลิ ป ขายสินค้าแบบกล่องสุ่มขนม พร้อมโพสต์ข้อความตัด พ้ อ

ถึงเรื่องราวต่างๆ ที่ต้องเจอในช่วงนี้ว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคนที่บอกใหัสู้ มั น เ ห นื่ อ ย มาก

ที่เด็กคนนี้ที่จะรับได้ ตั้งแต่เกิดเรื่องมา นาราไม่มีงานไม่มี เ งิ น นาราพูดไม่อาย ใครที่ต้องการให้นาราแย่ลง

ส า ป แ ช่ ง นารา ด่ า ว่านารา ตั้งแต่เกิดเรื่องวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะ หัว เ ร า ะ ได้เต็มที่เลยนะ เพราะ

นาราโดนหมาย ศ า ล 7 ทั้ง ค่ า ประกัน ทั้ง ค่ า ที่ต้องรับผิดชอบคนอื่น และ ค่ า ทนาย นาราไม่เหลือเพื่อนรอบข้าง

ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใคร แต่สิ่งสุดท้ายที่นาราจะทำคือ ช่วยตัวเอง นาราขอ ข า ย ของนารา สุดท้ายเพื่อ

ไปช่วยเหลือสังคมอีก 3 ที่และเตรียม เ งิ น สู้ ค ดี ก่อนที่หนูคนนี้จะกับไป ข า ย เครปเหมือนเดิม วันที่เราไม่เหลือใคร

ทุกคนรู้ไหมมัน โ ค ต ร เ จ็ บ ใจ โคตร เ สี ย ใจที่สุด แต่เราหมด ค่ า แล้วใครเขาอยากจะมีเรา ทุกอย่างที่สร้างมามันหมดแล้ว

หวังว่าผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องการให้นาราเป็นแบบไหน ส ะ ใจแล้วนะ โอเคแล้วนะ ป ล่ อ ย ให้หนูไปทำมาหากิน เ ถ อ ะ”

นารา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *