บีบหัวใจคนเป็นแม่!! “นานา” โพสต์คลิปผ่านอินสตราแกรม พาลูกๆไปตรวจโควิด-19

บีบ.หัวใ จคนเ ป็นแม่!! “นานา” โพสต์.ค ลิปผ่านอินส ต.ราแ กรม พา.ลูกๆไป ตรวจ.โควิ ด-19

เมื่อไม่ นา.นมานี้เอ งสถ.านก ารณ์การแ พ.ร่ระบา ดโ ควิด.-19 ระลอก 3 เริ่ม ต้นขึ้.น คน ในวงการบั.นเทิ งส่ว.นให ญ่พากั.นติ ดเชื้.อโ ควิดและ .พากันกักตัว ซึ่งมีนั .กร้องหนุ่ม คน.หนึ่งรวมอ ยู่ในนั้น.ด้วย  คือ คุณเว ย์ ปริญ.ญา อิน ทชัย หรือ เ.วย์ ไทยเทเนี่ ยม

ภาพของ คุณเว ย์และคุ ณนานา

ซึ่งเจ้า.ตัว นั้นได้ทำก ารประก าศ.ผ่านอินสตาแ ก.รมส่วนตัว โดยแ. จ้งว่า ตัวเองนั้นติ .ดเ.ชื้อโควิด  ห.ลังจาก ที่ไปเล่นคอ.นเสิร์ตที่ ร้า.นดังในย่ านทองหล่อ. นั่นเอง

ภาพของ คุณเว ย์และคุณนาน า

และล่ าสุด.ภรรยาสา วของหนุ่ม เวย์ คุ.ณนาน า ไรบีนา. ได้มีการโพสต์ คลิปวิ.ดีโอห นึ่งผ่านอิน ส.ตราแกร มส่.วนตัว โด.ยใน คลิปนั้นเป็น.ก ารพาลูก ชา.ยแล ะลูกสาว น้.อ งบรู๊คลิน-บี.น่ าและครอ บครัวไปตร.วจ เชื้อโค วิด-19 นั่นเอง

ภาพของ คุณเวย์และ คุณนาน า

พร้อ มกับระ .บุข้อควา มไว้ว่า “เราจะผ่า. นช่วงเวล านี้ไปด้วยกั นนะลู.ก นะ บัน ทึกไว้ 8 .เมษา ยน 2021. และช่วง เวลานี้.มามี๊จ ะกอดพ.วกหนูแ น่นๆทุกวั น.เลยนะลูกนะ #teami ntach.ai แม่ก็ต้อง โชว์ เหนื.อให้ ลูกเห็น นิดนึงแหละ”

ภาพข องเจ้าหน้าที่กำลั งทำการตรวจโ ควิด

ภาพข องเจ้าหน้าที่กำ ลังทำการตรว จโควิด

ภาพของ เจ้าหน้าที่กำ ลังทำการ ตรวจโควิด

ภาพขอ งเจ้าหน้าที่กำ ลังทำการตรว จโควิด

ทางที มข่าวดาราก็ข อให้กำลังใจ กับทางครอบครัวขอ งคุณนานา ด้วยนะคะ เราจ ะผ่านวิกฤต นี้ไปด้ว ยกันค่า

ภาพ ของคร อบครัวคุณ นานา

ภา พ ของครอบครัวคุณ นานา

ภา พ ของครอบค รัวคุณ นานา

<<<รับชมคลิปได้ที่นี่>>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *