เวียร์ วิกกี้ จดทะเบียนสมรสแล้ว

เรียกว่าเป็น ก ระ แ ส แรง ไม่มีตกทีเดียว สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มเวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่เพิ่งออกมา

ป ร ะ ก า ศ แ ต่ ง ง า น แบบสาย ฟ้ า แ ล บ กับ แ ฟ น ส า ว นอกวงการ วิกกี้ ที่จัดขึ้นในวันที่ 17/07/65

ซึ่งก็สร้างความ ดี ใ จ ให้กับแฟนๆและเพื่อน บั น เ ทิ ง อย่างมาก ล่าสุด ทางด้าน หนุ่มเวียร์ ก็เผยภาพ

โ ม เ ม้ น ต์ หวานๆผ่านทางไอจีส่วนตัว โดยเป็นภาพที่เจ้าตัวยืนถือใบทะเบียน ส ม ร ส คู่กับสาววิกกี้ แบบเป็น ท า ง ก า ร

ที่มีแคปชั่นทั้งหวานและฮา ว่า เวียร์ เอ่ย ทำไมหลายใบจัง พี่ตั๊กถึงกับว่า เชื่อแล้ว ว่าครั้งแรก และได้ย้อน เ ห ตุ ก า ร ณ์

ไปช่วง 09.19 ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ บอกว่า ต้องมี พ ย า น 2 คน หนุ่มเวียร์จึงต้องรีบ ติ ด ต่ อ หาคนที่อยู่ใกล้ นั่นคือ พี่ตั๊ก กับ เก้า

เพื่อให้มาเป็น พ ย า น ในการจดทะเบียน ส ม ร ส ในครั้งนี้ พร้อมทั้งยังเรียกสาววิกกี้ ว่า ที่ รั ก กลางไอจีอีกด้วย

งานนี้เหล่า แ ฟ น ค ลั บ และ คนในวงการ บั น เ ทิ ง ต่างก็เข้ามาเม้นต์แสดงความ คิ ด เ ห็ น และยินดีกันมากมาย

สาววิกกี้ กับ หนุ่มเวียร์

โพสต์เวียร์

เวียร์ ศุกลวัฒน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *