เวียร์ เผยภาพภรรยาครั้งแรก พร้อมอวดทะเบียนสมรส

จากก่อนหน้านี้ ที่มี ก ร ะ แ ส ข่าว ลื อ ออกมาว่า พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ เตรียมเข้า พิ ธี แ ต่ ง ง า น

กับ แ ฟ น ส า ว วิกกี้ ในวันที่ 17 ก ค นี้ ซึ่งทางด้านหนุ่มเวียร์ ก็ออกมา ยื น ยั น ถึง ข่ า ว ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องจริง

ล่าสุด ก็มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำเอาหลายคนต่าง ต ก ใ จ และ ยิ น ดี ด้วยไม่น้อย เมื่อหนุ่มเวียร์ ออกมาเผยภาพคู่

กับ ภ ร ร ย า เป็นครั้งแรก โดยเป็นภาพที่ทั้งคู่นั้น ถือใบ ท ะ เ บี ย น ส ม ร ส ที่ระบุ เวียร์ว่า ทำไมให้ ห ล า ย ใบจัง

ทำเอาพี่ตั๊กถึงกับเอ่ยว่า เ ชื่ อ แล้วครั้งแรก จนวิกกี้และเก้า ต่าง อ ม ยิ้ ม กันไปตามกัน

และได้ ย้ อ น เ ล่ า ถึงช่วงตอนเช้า 09.19น. จดทะเบียน ต้องมี พ ย า น ด้วยนะ

หนุ่มเวียร์จึงต้องคนที่อยู่ ใ ก ล้ ที่สุดอย่าง เก้า และ พี่ตั๊ก มาเป็น พ ย า น รั ก ให้

งานนี้เหล่าคน บั น เ ทิ ง และแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความ ยิ น ดี กันล้นหลามทีเดียว

เวียร์ กับ วิกกี้

โพสต์เวียร์

หนุ่มเวียร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *