ยังไงแม่!!! บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ชัด ความสัมพันธ์ แฟนหนุ่ม คบหรือเลิก 

ยังไงแม่!!! บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ชัด ความสัมพันธ์ แฟนหนุ่ม คบหรือเลิก

หลังจากพิธี.กรคนดังโ.พสต์ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์ค.ลิปติ๊ก.ต็อกลงไอจีส่.วนตัว พร้อมระบุ.ข้อความ “เลิกกับแฟนแล้วนะคะ 😆” จนทำเอาหล.ายคนสงสัยว่าเรื่อง.จริงหรือแค่ห.ยอก.เล่น เพราะเห็นยั.งหวานๆ กันอยู่ ตามที่.เสนอข่าว.ไป.แล้วนั้น

ภาพของบุ๋ม ปนัดดาภาพของบุ๋ม ปนัดดากับก็อต อธิป

ล่าสุดวันที่ 8 เม.ย.64 สาวบุ๋ม เปิดใจเ.คลียร์ชัดๆ ผ่าน.ทาง “ข่าวสดบันเ.ทิงออ.นไลน์” ถึงคลิปและแ.คปชั่.นดังกล่าวว่า “เล่น.เฉยๆ เสียง.สำเนียงภ.าษาฝรั่งเฉยๆ เลิกจ.ริงไม่ได้ เดี๋ยว.ตาย พี่ยังไ.ม่อยาก.ตายค่ะ(หัวเราะ) กลัวโด.นยิง ถามว่.าคนถ.ามเย.อะมั้ย นิด.หน่.อยค่ะ แต่อย่า.งแฟน.คลับก็ส.งสัยถ.ามว่าเล่นใช่มั้.ยแม่ คือเรื่องข.องเรื่องมันเ.ป็นคลิปติ๊.กต็อกที่ให้ลิ.ปซิงค์แบบผู้ช.ายมาขอ.เลิกอ.ะไรแบ.บนี้”

ภาพของบุ๋ม ปนัดดากับก็อต อธิป ภาพของบุ๋ม ปนัดดา

คลิปติ๊.กต็อกมีให้เล่.นตั้งเยอะ ช่างเ.ลือกเ ล่น.อันนี้.เนอะ? “(หัวเราะ)มันม.าเรื่อยอ่ะ เล่นไปเรื่.อยเลย เดี๋ย.วก็ลงอีก แต่เข.าก็ไม่ได้.สนใจว่า.เราเล่นอะไร ไม่มีม.าถาม อย่า.งคลิ.ปที่เป็น.ชุดว่.ายน้ำคลิป.นั้นหนุ่ม.ๆ แชร์กั.นเต็มโซ.เชี่ยลฯ ไปหมด เราเ.ล่นต่อห.น้าเขาด้.วยซ้ำ แต่เขา.ไม่มีห.วงเลย เขา.รู้ว่ามันคือโลก.ของ.ดารา รู้ว่าคือส่.วนหนึ่งข.องงาน.ของเรา ฉะนั้นเขา.จะไม่ยุ่ง.ไม่ว่.าเลย”

ภาพของก็อต อธิป ภาพของบุ๋ม ปนัดดา

ยื.นยัน.ความรัก.ยังดีอยู่? “ความรัก.กับคุ.ณก๊.อต(อธิป) ยังดีอ.ยู่ค่ะ ยังเป็นเ.ด็กดีอ.ยู่ค่ะ หม ายถึงว่.าเราเป็.นเด็กดีอ.ยู่(หัวเราะ) ไม่กล้.าดื้อ ไ.ม่เคยสงบเสงี่ยม.ขน าดนี้ม.าก่อนเลย แต่ติ๊.กต็อ กอั.นนี้คือเล่.น เล่นส่. วนเล่น จริงส่.วนจ ริง. ใจเย็น ยั.งไม่เ.ลิกกัน”

ภาพของบุ๋ม ปนัดดา ภาพของก็อต อธิป

ช่ว งนี้.จะเป็นด าว.ติ๊ก ต็อก.แล้วใช่ .ไหม? “อุ้ย! ไม่กล้า. ค่ะ ช่วง.นี้คืองาน.เริ่มเ บาๆ นิดหนึ่งก็เ ลยมีเวล.าเล่นห .น่อย ไม่ เหมื.อนอา ทิตย์ที่แล้.วที่งา.นเแน่ นมาก. ไม่ได้.หลับไม่ได้น. อนเลย”

ภาพของบุ๋ม ปนัดดา

เดี๋ยวอ.าจจ ะได้ ว่าง.ยาวไหม โค.วิดมา.อีกแล้ว? “นั่นสิ โควิ ดม.าอีกแล้วอ่ะ แต่กลับก.ลายเป็น ว่าคิว.เราคือต้อ.ง ไปแท นคนอื่.นที่โดนกัก.ตัวเยอะม.าก โชคดีที่เราไม่ได้.อยู่ในกลุ่.มเสี่ ยง ตอนนี้ป นัด.ดาเ ลยคิวแน่ นตึ้.บเลย ก่อนห.น้าก็มีแฟ นคลับ.ถามเห.มือนกันว่.าแม่ไ ปสุ่มเสี่.ยงกับใครบ้.างมั้ย เราก็บอกว่าไม่ได้เสี่ย.งกับ.ใครเ ลย ไม่.ค่อยไ.ด้เจอใค รด้วย ถื.อว่า โชคดีไปค่ะ”

ภาพของบุ๋ม ปนัดดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *