ครบ 2 ขวบแล้ว!! “ศรราม” จัดวันเกิดให้ น้องวีจิ เผยโมเมนต์สอนลูกหยอดกระปุก

คร บ2ขวบ แ ล้ ว!!”ศร ราม” จัดวันเกิดให้น้อ.งวีจิเผยโมเม นต์ส อนลู ก.หยอ ด กระปุ ก

ศ รร ามจัดวั.นเ กิดให้–ปี นี้จัดงา นวัน เกิดให้กับลู กสาวน้ องวีจี ซึ่งตรงกับ วันที่(8 เม.ย. .64)อา ยุ ครบ2 ขว บสำหรั บคุณ พ่อห นุ่ม ศรรา มเทพ พิ ทั กษ์. ซื้อเค้ก ม า เซอร์ ไพรส์น้องวีจิพร้อมถ่ า .ย รู ปภา พสา ยใยคว า ม อบอุ่นระหว่าง พ่ อลูกระ หว่าง ที่ น้อ งวี จิกำลั งเล่นกับกระ.ปุ กหมูห ยอดเงิน2ตัวซึ่งคุณ พ่อ ก็ไ ด้ส อนให้ลูกส อนรู้จักอ ด ออมเก็บเ งินหยอดเ หรีย ญ ลงก ร ะปุ กเรีย กว่าส.อน ให้รู้ จั ก ค วา มมัธ ยั สถ์ตั้งแต่ ยัง เ ด็กๆเลย

ภาพของหนุ่ม ศรราม และน้อง วีจิ

โดย หนุ่ ม ศรรามได้.บันทึกค วามท รง จำ กล่า ว ว่ า “🙏8/ 4 256 4…HBD ​Veej. i​ ”2Y ear​s​…🎁🎉 🎂..วีจิอา ยุ ​2​ขว บเต็ม​ปาป๊ าข อ ให้ ​.นู๋ ​สุข ภ าพ​แข็งแรง ​สมบู รณ์​ ทั้ง​ร่างกาย และ​จิตใ. จ​ไม่เจ็ บไม่ไข้​เป็น​เด็ก ดี​ มี ​สัมมาคารว ะ ​กตัญ ญู ​รู้ คุณ​พึ ง พ อใ จ​ ใน​สิ่ง​ที่​ตน​มี​ เ อื้อ​เ.ฟื้อ​เผื่อ​ แผ่ ​ต่ อ​ผู้​ อื่ น​​แล ะ เป็ นที่รักต่อผู้​ที่​พบเ.ห็น​สุขสันต์​วัน​เกิด …วี​จิ​ลูก รั ก❤️❤️❤️

ภา พของหนุ่ม ศรร าม และน้อง วีจิ

ปล.🙏ข อบ.พร ะคุณ ​แฟน​ๆ​ทุก​คำอวย พ ร​นะ ​ครับ ​ผ ม​ด้ วย​ค วาม.เคารพ​ค รั บผ ม

ภาพ ของเค้กวันเ กิดน้อ งวีจิ

#ตั้งใจ​ทำ​ ง า น​ดู.แล​แม่ ​เลี้ยงลูก​ให้​ดี​#ซามูไร​พ่อ​ลูกอ่อน​#ติด​ดิน​แต่​บิน​ได้ ​# สอง​ ก า ย ​ หั .ว​ใจเดียว#​S TV e eji # ​s a ve veeji​ @sor.nr amfa nc l u b”

ภา พของ น้อ งวีจิ

ภาพขอ.งน้.อ.ง.วีจิ

ภาพ ข องน้อง วีจิ

ภาพขอ.งหนุ่ม ศรราม แ.ละน้อง วีจิ

ภาพขอ.งหนุ่ม ศรร.าม แล.ะน้อง วีจิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *