พิมรี่พาย แจง ลูกค้ากินพริกทอดแล้วท้องเสีย

แม่ค้าอ อ น ไ ล น์ ชื่อ ดั ง อย่าง “พิมรี่พาย” ไม่มีใครไม่รู้จัก เจอข่าว ด ร า ม่ า แบบรัวๆ ที่เพิ่งเจอเรื่องจัด โ ป ร โ ม ชั่ น

“ตักใจดี” สุ่ ม ของทุกอย่างใน ร า ค า 500 บาท แต่ปรากฏว่ามีลูกค้าได้แผ่น ท อ ง คำ เมื่อนำไป ข า ย พบว่า ข า ย ไม่ได้

เพราะน้ำหนักทองน้อยเกินไป รวมถึง ด ร า ม่ า สั่งของมาคนละกล่อง เมื่อเปิดพร้อมๆกันหวังจะ แ ล ก ของที่อยากได้

ปรากฏว่าได้สินค้าเหมือนกัน เ ป๊ ะ ล่าสุด ผู้ใช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก คนหนึ่งเล่าว่า สั่งตัก 1 ตกใจของที่ได้ เพราะเหมือนคนอื่นมากๆ

แต่ก็เฉยๆไม่ได้ เ อ ะ ใ จ อะไร แต่เมื่อวานตอนบ่ายนั่งกินพริกทอด แ ม่ อี พิม ตอนเย็นเริ่มปวดท้อง เ จ็ บ ท้ อ ง มาก

ก็เข้าห้องน้ำหลายรอบ เมื่อคืนก็เข้าห้องน้ำไม่หยุด พอเห็นแล้วก็ ต ก ใจ วันที่ผลิต 2023.05.05 ควรบริโภคก่อน 2023.05.04

นี่อ่านแล้วก็ว่า ทำไมบริโภคก่อนผลิต อีกอย่างนี้ปี 2022 พึ่งจะครึ่งปี แต่นี้ แ ม่ ง ผลิตปี 2023 งง มาก!! โพสต์ ดั ง กล่าวกลายเป็น

ที่วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างมาก อาจเกิดจากการ ผิ ด พลาดได้หลาย ก ร ณี เช่น ความ ผิ ด พลาดจากการตั้งเดือนผิด หรืออาจตั้งใจหรือไม่

พิมรี่พาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *