แมน จะขอหย่า เกล เผยสาเหตุอยากแต่งงานใหม่

สำหรับครอบครัว นั ก แ ส ด ง ดังสุขสันต์ อย่าง แมน การิน กับ ภ ร ร ย า สาว เกล รดา พร้อมด้วยลูกชาย น้องกราฟ

ที่อยู่ๆก็มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ทำเอาหลายคนต่าง ต ก ใ จเป็นอย่างมาก ล่าสุดทางด้าน แมน การิน ได้ออก โ พ ส ต์ ค ร บ ร อ บ แ ต่ ง ง า น 16 ปี

กับ ภ ร ร ย า สาว เกล ที่ระบุข้อความว่าสุดซึ้งว่า ย้อนหลังไป 16 ปี วันคือ ค ร บ รอ บ การเป็น แ ฟ น กันของสาและศรี ซึ่งแผนครบรอบปีนี้

สาตั้งใจที่จะขอ ห ย่ า เมื่อหลายอ่านมาถึงตรงนี้ ก็ต้อง ต ก ใ จ เป็นอย่างมาก แต่พออ่านต่อก็ เ กิ ด ค ว า ม ฮ า ขึ้น ที่ระบุต่อว่า

เพื่อเริ่มสิ่งใหม่ เพื่อสาคนใหม่ เพราะ สาจะขอศรี แ ต่ ง ง า น ใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก ตอน นั้ น ที่ แ ต่ ง ง า น กัน สาใช้ชื่อเก่า ศุภะโรจน์

แต่ตอน นี้ เ ป ลี่ ย น ชื่อใหม่เป็น การินแล้ว ดังนั้นการินจะไม่ยอมให้ ศุภะโรจน์ ครอง ตำ แ ห น่ ง สา มาจด ท ะ เ บี ย น และ แ ต่ ง ง า น กันใหม่นะ

รดากับการิน ดี ใ จ ที่ความ รั ก เดินทางมาถึง 16 ปี ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ และจะ เ ดิ น ต่อไปข้างหน้า และหวังว่าอีก 16 ปีต่อไป ก็จะยังด้วยกัน

สารักศรี เริ่มต้นใหม่ ให้มันดีกว่า16ปีที่ผ่านมา ซึ่งทางด้าน ภ ร ร ย า สาว เกล ก็โพสต์ข้อความ ค ร บ ร อ บ 16 ปี ไว้อย่าง สุ ด ซึ้ ง เช่นกัน ว่า

เ ว ล า เดินเร็ว เ ห มื อ น กัน ยัง รู้ สึ ก ว่าถูกจีบทุกวัน ขอบคุณ ค ว า ม รั ก ที่มอบให้ เป็นพ่อที่ดี แม้จะทำงาน เ ห นื่ อ ย แต่ก็ยัง ก ลั บ มาดูแลลูกตลอด

แมน กับ เกล

สาวเกล

โพสต์หนุ่มแมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *