ฤทธิ์ เติมน้ำมันลิตรละ 16.4 บาท

กลายเป็นข่าว ฮื อ ฮ า ผู้ใช้ เ ฟ ซ บุ๊ ก “ฤทธิ์ ลือชา” นัก แ ส ด ง รุ่นใหญ่ที่ใครๆก็รู้จัก

โ พ ส ต์ ภาพขณะเติมน้ำมันพร้อมระบุข้อความว่า เติมเองก็ได้ ว ะ! ถ้า ถู ก ขนาดนี้!

ที่มาเลย์วันนี้เติมน้ำมันให้เห็นกันจะๆไปเลย เบนซิน 95 คิดเป็น เ งิ น ไทยลิตรละ 16.4 บาท

ตาไม่ ฝ า ด แน่เติมกับมือ จ่ า ย ตั ง ค์ ด้วยตัวเอง อยากจะขับเล่นให้ทั้งวันไม่อยากกลับไทย

ไปเห็นน้ำมันเกือบจะลิตรละ 45 บาทเลย ประเทศก็ติดกันแค่เนี้ยะ? หลังจากโพสต์ ดั ง กล่าว

ทำให้มีผู้คนเข้ามา แ ช ร์ และแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์

อาทิ รับหิ้วมั้ยคะ , มีผู้นำ ฉ ล า ด ก็แบบนี้ ล่ ะ ค่ ะ , ไปบวกค่าทาง ด่ ว น อีก+2+3 เป็นต้น

บ่ ง บอกถึงระบบการบ ริ ห า ร ของรัฐบาลไทย และ ร า ค า ค่ า กลั่นน้ำมัน เป็น เ ห ตุ

ทำให้น้ำมันในประเทศไทยมี ร า ค า สูงกว่าประเทศมาเลเซียกว่าเท่าตัว

ฤทธิ์ ลือชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *