เก่งและขยันแต่เด็ก!! “น้องปีใหม่” ลูกสาวแม่แอฟ ช่วยพี่ๆทีมงานทำหน้าที่ยกคิวการ์ด

เก่งและข. ยันแต่ เด็ก !!” น้องปี ใ หม่”ลูกสาวแม่แอฟ.ช่วยพี่ๆทีมงานทำ ห.น้าที่ยกคิว การ์ด

คู่หูแม่ลูก.ซุปเปอ ร์สต าร์ข วั ญใจของ ทุ กคนเป็ นใคร.ไป ไม่ได้นอกจ าก สาวแอฟ ทักษ อร ภั .กดิ์ สุขเจ ริญกับลูกสาวน้องปีใ หม่เด็กหญิ. ง เอวาริณเตชะณ ร งค์ซึ่งทั้งคู่ชอบ.ตัว ติ ดกันแถ มยังไปไห นมา ไ.ห นด้วยกั นตล อ ด

ภาพ ของ น้อง ปีใหม่

เลยทำ ใ.ห้มีภ าพ โ มเม นต์.น่ารัก ๆตา ม ป ระสา แม่ลูกออ.กม า ใ ห้แฟนๆ ได้เห็ นกันอยู่ตล อ.ดแถมควา มน่า รั กขอ งน้ องปีให ม่ก็ยิ่งทำให้พี่.ๆตกหลุมรักเรียก.ได้ว่าเป็นซุปเปอร.ร์ส ตาร์รุ่นจิ๋วสุด ๆ

ภาพก ารถ่ายรายก าร 3 แซ่ บ

แล .ะ ล่าสุดอิ นตราแก รมของ.@poly pl us_jad_h ai ของ ทาง โพ ลีพลั.สก็ได้มีการ โ พสต์ค ลิ ปของน้ อ.งปี ใหม่ใน ขณ ะที่ได้ม า ให้กำลังใจคุณแม่แ.อ ฟ ถึงที่ทำงานใ นระหว่ าง การอั.ดรายก าร ของ3 แซ่.บ นั่นเอง

ภา.พขอ.งน้องปี

น้อ.งปี ใหม่นั่ง อยู่กั บพี่.ๆที ม งาน แถม ช่วยพี่ ๆยกคิ ว การ์ ดอีก ด้.วย เรียกได้ ว่าช่วย พี่ ๆ.ทำงาน ตลอด เวล า เล ยก็.ว่ า ได้อีกทั้งน้อง ปี ใหม่ยังมีความตั้ งใ จสุ .ด ๆ จ นพี่ๆที มงานเ อ่ ยปากชม

ภาพ.ของน้อง.ปีใหม่

น้ องปีให.ม่ ทั้งเก่งแล ะขยั น ขน า.ดนี้อนา คตไกลแน่นอนเ.ลยค่ าคุณ แม่สอนม าดีมากค่. า

ภาพของคอมเมนต์

ภา พของน้อง ปีใ หม่

ภ.าพของน้องปี.ใหม่

ภาพของ.น้องปี.ใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *