สิ้นสุดการรอคอย “นาตาลี เจียรวนนท์” ได้คลอดลูกคนแรกแล้ว ทายาทหมื่นล้าน

สิ้นสุดการรอคอย “นาตาลี เจียรวนนท์” ได้คลอดลูกคนแรกแล้ว ทายาทหมื่นล้าน

สำ หรับ คุ ณแ.ม่ มือใ หม่  “ลี- นาตา ลี    เจี ยรวน นท์” กับคุ.ณพ่อมือ ใหม่ “ฟ ลุค-เก ริกพล    มัสยวาณิช” ที่ คล.อดลู กสาวอ อ กม า สู่ โลกภา.ยน อก เป็ นที่เ รีย บร้อ ยแล้ว

รูป ข อง “นาตาลี กับ ฟลุ๊ค”

 

ท างด้า.นคุณแ ม่ป้าย แดง แช๊ะภ า พครอบ ค รัว ที่มีทั้.งพ่ อแม่ลูกพร้อ มเ ขี ยนข้อค. ว ามว่า“Your first breathe took our away ห นู น้ อ ยมา แล้ วค่ะหนูเ สียง ดังดีลั่นห้อ งเลย”

รูป ข อง “นาตาลี กับ ฟลุ๊ค และลูกสาว”

รูป IG ข อง “นาตาลี”

ส่ว.นท าง ด้าน คุ ณพ่อ ก็เ.ห่อ ลูกไม่ แพ้กัน รี บแช๊ .ะภาพ มือน้อ.ยๆของลูกสาวพ.ร้ อมเขี ย นข้.อคว ามว่า” Someday you may not ha ve daddy’s hand But I wil l always havey our back & thank u @l ee_n at ali e fo r the most wonderful present ”

รูปIG ข อง  “ฟลุ๊ค”

รูป IG ของ “ฟลุ๊ค”

โดยมี คนใน วงกา รบัน เ ทิง และ แ ฟนคลับเข้ ามา ร่วมแส ด งความยินดีเป็ นจำ นวน มา ก

รูป ข อง “นาตาลี และลูกสาว”

รูป ข อง “นาตาลี กับ ฟลุ๊ค และลูกสาว”

รูป ข อง “นาตาลี กับ ฟลุ๊ค”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *