อิ๋งอิ๋ง จากไปอย่างสงบ

เป็นอีกหนึ่ง พิ ธี ก ร ดั ง ที่ได้ ดั บ ไปอีกหนึ่งดวง สำหรับ พิ ธี ก ร ดั ง ใน ยุ ค 90s

อย่างอิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี ถือว่าเป็นการ สู ญ เ สี ย ที่ไม่มีใครอยากให้ สู ญ เ สี ย จริงๆ

โดยทางเพจ เ ฟ ซ บุ๊ ก ของ อิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี กิตติสิทโธ ได้มีการ แ จ ง ข่าว เ ศ ร้ า ของเธอ

ว่าเธอ ป่ ว ย ด้วย โ ร ค ร้ า ย ขั้นระยะสุดท้าย แล้วจากไปอย่าง ส ง บ เมื่อเช้าวันนี้

โดยทางด้านประวัติของเธอ เธอได้เป็น พิ ธี ก ร อย่าง นาทีทอง ที่เคยออกอากาศทางช่อง 7

จ น กระทั่ง ผั น ตัวเองมาทำหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ที่มี ผ ล งานมาอย่างยาวนาน

อีกทั้งไม่ใช่แค่การ รั ก ษ า ที่ ย า ก ลำบาก เธอยัง ซ้ำ รั ก แยกทางกับ อ ดี ต ส า มี

เนื่องจาก เ ห ตุ เพราะมือที่สาม หลังจากที่กินอยู่ด้วยกันมานานกว่า 15 ปี

ทั้งนี้ ด้านเพื่อนๆใน ว ง การและ แ ฟ น ค ลั บ ได้เข้ามาร่วม อ า ลั ย เธออย่างเป็นจำนวนมาก

กำหนดการ ส ว ด อภิธรรม

ภาพของอิ๋งอิ๋ง-สิทธิณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *