เบลล่า ร้องเพลงงานอีเว้นต์ ยอดวิวทะลุหลักล้าน

แสดง ค ว า ม เ ห็ น กันจัดหนัก สำหรับ ก ร ณี ของ น า ง เ อ ก สาวเบลล่า ราณี ที่ช่วงนี้ ถู ก โ ย ง เป็น ข่ า ว อย่าง ไม่มี เ ว้ น พัก

ตั้งแต่ อ ดี ต คนรักหนุ่มเวียร์ ศุกลวัฒน์ เปิ ด ตั ว หวานใจคนใหม่ ไม่ว่าสาวเบลล่าจะทำ อ ะ ไ ร ก็ถูก จั บ ต า มอง ต ล อ

ทั้ง ล บ รู ป ใน อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ส่วนตัว โพสต์ ส ต อ รี่ รัวๆ จนล่าสุดเมื่อสาวเบลล่าได้ไปออกงาน อี เ ว้ น ต์ งานหนึ่ง

ซึ่งต้องขึ้นไป ร้ อ ง เ พ ล ง บนเวที และเพลงที่เบลล่า เ ลื อ ก นั้นคือเพลงใจนักเลง ของคุณพงษ์พัฒน์ ที่มี เ นื้ อ ห า

เกี่ยวกับการที่ ถู ก ทิ้ ง และ คนรัก เ ลื อ ก อีกคน ที่ไม่ ส า ม า ร ถ ฝืนความจริงได้ ได้แค่ อ ว ย พ ร ให้ โ ช ค ดี วีดีโอที่สาวเบลล่า ร้ อ ง เ พ ล ง นั้น

ถูก แ ช ร์ ต่อๆกันใน โ ซ เ ชี ย ล ทั้งติ๊กต๊อก อินสตราแกรม ทำเอาแฟน ค ลั บ ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่าง ดุ เ ดื อ ด ว่าเข้ากับ

ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นกับเบลล่า และให้กำลังใจสาวเบลล่า ว่าให้ เ ข้ ม แ ข็ ง และเจอคนใหม่ที่ดี บ้างก็ดันไปเจอ ค ลิ ป นี้ในวัน แ ต่ ง ง า น ของหนุ่มเวียร์

ยิ่ง โ ย ง ไปหนักมาก ด ร า ม่ า กันไปคนละด้าน ส่วนด้านของสาวเบลล่าเองยังไม่ได้ออกมา ต อ บ ถึง ป ร ะ เ ด็ น นี้ แต่อย่างใด

โพสต์

เบลล่า

เบลล่า ราณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *