ไก่ เผย ขอโทษแล้วต้องการอะไร ให้อธิบายให้เข้าใจ

เมื่อมีกระ แ ส ข่ า ว ออกมาจาก ร า ย การ “ข่าว แ ห ก โ ค้ ง” โดยมี พุดเดิ้ล ปาจรีย์ ณ นคร , ไก่ สมพล และ คิงส์ พีระวัฒน์

3 พิ ธี ก ร ในรายการนี้ ได้อ่าน ข่ า ว ของ “เป๊ก ผลิตโชค” ทำให้ เ กิ ด ด ร า ม่ า ส นั่ น เพราะมีช่วงที่รายการ ตั ด โ ฆ ษ ณ า นั้น

เหมือน พิ ธี กรจะลืมปิดไมค์ จึงทำให้ได้ยินเสียงของ 2 พิ ธี กรที่พูด พ า ด พิ งถึงการ ศั ล ย กรรมนักร้อง ห นุ่ ม “เป๊ก ผลิตโชค”

จนเป็นกระ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ถึงความไม่เหมาะสม ทำให้ 3 พิ ธี ก ร ต้องออกมา อั ด ค ลิ ป เพื่อขอ โ ท ษ ถึงนักร้อง ห นุ่ ม

ซึ่งไม่มีคำแก้ตัวใดๆ มีแต่คำว่าขอ โ ท ษ ยอมรับ ผิ ด และสำ นึ ก ด้วย แต่ไม่วาย ไก่ โ ด น คอม เ ม น ต์ ตำ ห นิ อย่างต่อเนื่อง

แต่ ไก่ สุดทน ได้แคปคอม เ ม น ต์ ที่ตำ ห นิ ตนเอง ว่า “ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นคำธรรมดาให้ลองนึกว่า วันหนึ่งมีคนมาทักคุณว่า

เมื่อก่อน ห ล่ อ กว่านี้นะหน้าไปทำอะไรมา ทำเยอะ จ น เละแล้วมั้ง แล้วคุณจะรู้สึกยังไง เป๊กทำจมูกรอบแรกเพราะจมูก เ บี้ ย ว

จากการ เ จ า ะ จมูก รอบสองแก้จาก อุ บั ติ เ ห ตุ รอบสามแก้ให้ ส ว ย แล้วเป๊กเป็นธาลัล ซี เ มี ย มีช่วงเข้าออก รพ. ให้น้ำเกลือ

ร่างกายก็บวมช้ำหมดยุค บู ล ลี่ เชมมิ่งคนแล้วค่ะ หรือ คุณยังอยู่ใน ยุ ค เก่าไม่ออกจากวังวนเดิม” ไก่ สมพล เขียน แ ค ป ชั่ น

ถามกลับคนที่มาตำ ห นิ ว่า “ทำไมไม่หยุด ขอ โ ท ษ แล้ว ต้องการอะไรอีกครับ ฝากพี่ๆน้องๆช่วยอธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ”

ไก่ สมพล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *