น่ารักน่าเอ็นดู!! “ศรีริตา-กรณ์” อวดภาพลูกชายถ่ายแบบเด็กแรกเกิดครั้งแรก นายแบบตัวจิ๋ว

น่ารัก น่าเอ็นดู!! “ศรีริตา-กรณ์” อวดภาพลูกชา ยถ่ายแบบเด็ กแรกเกิด ครั้งแรก นาย แบบตั วจิ๋ว

ครอ.บครั วสุดน่ารักและแส นจะอบ.อุ่นอย่าง คุณแม่ศรีริต้ .า เจนเซ่น กับคุณ พ่อ ก.รณ์ ณรงค์เด ช ที่ล่า.สุดคุณแ ม่ศรีริต้าได้คล .อดลูกชายคน.เ เรกขอ งครอบครัวอย่า.งน้องกวินท์

ภาพของคุ.ณแม่ศรีริต้า คุณพ่อกรณ์แ.ละน้องกวิ.นท์

ภาพขอ.งคุณพ่อกรณ์.และน้องก.วินท์

และล่าสุ.ด คุณแม่ศรีริต้าแ.ละคุณพ่อกก รณ์. ได้โพสต์ภาพ ผ่านอินสตราแก.รม ส่วนตัว อวด โฉมควา.มน่ารักของน้องกวินท์. โดยพาไปถ่.าย แบบเ.ด็กแรกเกิด โพ สต์.ของคุณแม่ศ.รีริต้าระบุข้อควา .มเอาไว้ว่า

ภาพ ของน้อง กวินท์

สวัสดีฮับ  ผมชื่อเ.ล่น “กวินท์”มา จาก ชื่อคุณพ่อ (ก รณ์), คุณปู่ (เกษม) และ. คุณลุง(ก ฤษณ์) มีก.ไก่.เห มือน.กันหมด.เลยครับบว กกั.บคุณต าผมชื่.อ (ไอวิน Ejvin )  ซึ่งเสียงพ้.อง กันกับชื่อ.ผมครั บเเละในภาษาอังกฤษ “Gavin” แปลว่า God se nd หรือ “พระเ จ้าส่งมา” ขอบคุณที่ เมตตาเอ็น.ดูครอบ ครัว เราน ะครับ

ภาพของน้อ.งกวินท์

ภาพข.องน้องกวินท์

ภาพของน้องกวินท์

ทางที.มงานข่า วดาราก็.ขอร่วมแสดงค วามยินดี.กับคุณพ่อและคุ ณแ.ม่มือใหม่ด้ วยนะคะ ลูก.ชายคนแรกน่ารั.กมากๆเล.ยค่า

ภาพของ คุณแ ม่ศรีริต้า คุณพ่อกรณ์และ น้องกวิน ท์

ภาพของ คุณแม่ศรี ริต้า คุณพ่อกรณ์และน้องก วินท์

ภาพขอ งคุณแม่ศรี ริต้า และน้องก วินท์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *