หนูเล็ก เปิดใจเคลียร์ หลังบล็อกเป๊กกี้ ต้นหอม

สำหรับทางด้านหนูเล็ก ได้ออกมาเผยถึงช่วงที่มี ข่ า ว ด ร า ม่ า หนัก ถึงกรณีที่ ท ะ เ ล า ะ กับเพื่อนซี้ เป๊กกี้ รวมถึง ต้นหอม ที่ตน บ ล็ อ ก ช่องทาง ติ ด ต่ อ ทุกอย่าง

ซึ่งทางด้านหนูเล็กเผยว่า มันเป็นเพราะ ส ภ า ว ะ ฮ อ ร์ โ ม น ตั้งแต่ตอนท้อง จนถึง ค ล อ ด ลูก ทำให้ตน เ ห วี่ ย ง ทุกคน แม้กระทั่งกับ ส า มี

แต่ดีตรงที่ ส า มี เข้าใจกับสิ่งที่ตนเป็น แล้วมันหนักถึงขั้นที่ต้องเข้าพบ จิ ต แ พ ท ย์ เลย ตั ด สิ น ใ จ ออกจากงาน เลิกทำ ร า ย ก า ร 3 ปี

ด้วย ปั ญ ห า ที่ตนเป็นนั้น ก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ ยิ่งทำให้ น อ ย ด์ หนักมากขึ้น ส่วนตนกับเป๊กกี้ มันเกิดจากที่ ต่างคนต่างไม่คุยกัน

ก็ยิ่งทำให้คิดกันไปเรื่อย จนสุดท้ายมันต้องคุยกัน ตนจึงเข้าไป ข อ โ ท ษ เป๊กกี้ และช่วง3ปีก็ให้ เ ว ล า กับตนเอง ความจริงแล้ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็น

เพราะ ฮ อ ร์ โ ม น ของตนคนเดียวเลย มันเป็น ป ร ะ เ ภ ท ที่น้อยใจ อย่างต้นหอม ตนก็ บ ล็ อ ก ทุกอย่างหมดเลย พอหลังจากที่ไม่ได้ทำงาน 3 ปี

ก็เริ่มหันมา ไ ล ฟ์ ส ด ข า ย ของทุกอย่าง เพื่อที่จะต้องหา ร า ย ไ ด้ ให้กับครอบครัว ไหนจะลูกอีก ส่วนเรื่องรถ พ อ ร์ ช ป้ายแดงนั้น

ไม่ใช่แค่ เ งิ น ที่ ไ ล ฟ์ ข า ย ข อ ง แต่มันเป็น เ งิ น เก็บที่ตน ส ะ ส ม มานานแล้ว ก็ไม่มี ห นี้ แล้ว อยากได้ อ ะ ไ ร ก็ซื้อ

หนูเล็ก

รายการ

เป๊กกี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *