อ๊อฟ ตกใจ ธัญญ่า ส่งข้อความบอกเลิก

คู่ รั ก นัก ร้ อ ง มากความ ส า ม า ร ถ อย่าง ห นุ่ ม “อ๊อฟ ศุภณัฐ” กับ ห ว า น ใจนักร้อง ส า ว

อย่าง “ธัญญ่า อาร์ ส ย า ม หรือ ด า ร า ภัช ทวินันท์” ที่ ค บ หาดู ใ จ กันมาได้นาน

ประมาณ 3 ปีแล้ว มี โ ม เ ม น ต์ น่า รั ก ด้วยกันอยู่ เ รื่ อ ยๆ แต่ ล่าสุด มีเรื่องที่

ทำ ห นุ่ ม อ๊อฟ ต ก ใจ ช็ อ ก ห นั ก เมื่อ แ ฟ น ส า ว ธัญญ่าส่งข้อความมาบอก เ ลิ ก

โดย แ ช ท ดั ง กล่าวมีข้อความว่า “เ ลิ ก กัน เ ถ อ ะ นะ ถ้า รั ก กันแล้ว มั น ต้อง เ จ็ บ”

ห นุ่ ม อ๊อฟ ตอบว่า “ห๊ะ” ส า ว ธัญญ่า ตอบอีก “ขอให้เธอจงเก็บ เ อ า ชีวิตของเธอ คื น ไป”

เพราะปกติแล้วจะไม่ค่อยส่ง ข้ อ ค ว า ม อะไรกันแบบนี้ งานนี้ทำให้ แ ฟ น ค ลั บ

เข้ามาอ่าน แ ช ท แล้วคอม เ ม น ต์ หัว เ ร า ะ กันใหญ่ แต่จริงๆแล้วคือเนื้อเพลงเพลงหนึ่งนั่นเอง

อ๊อฟ ธัญญ่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *