ม้า สุดปลื้ม ณเดชน์ ช่วยซื้อห่อหมก

สำหรับทางด้าน อ ดี ต พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร ดังอย่าง ม้า อรนภา หลังจากที่ อำ ล า ว ง ก า ร ไป

ก็ ผั น ตัวเองเป็น แ ม่ ค้ า ข า ย ห่ อ ห ม ก ล่าสุด ทางด้านม้า อรนภา ได้มาตั้ง ร้ า น ข า ย ห่ อ ห ม ก อยู่ในห้าง

ซึ่ง ร ะ ห ว่ า ง ที่กำลัง ข า ย ข อ ง นั้น ก็ได้ เ จ อ กับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่มดัง ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่เดินเข้า ม า ห า

และ ทั ก ท า ย ด้วยความ คิ ด ถึ ง จากนั้นทางด้าน ม้า อรนภา ก็ได้เผยภาพ โ ม เ ม้ น ต์ สุดน่ารัก

จะเห็นว่าหนุ่มณเดชน์นั้น แ ต่ ง ตั ว ส ไ ต ล์ เ รี ย บ ง่ า ย เ สื้ อ ยืด ก า ง เ ก ง ขาสั้น พร้อมกับถือ ถุ ง ผ้ า

เข้ามาช่วย อุ ด ห นุ น ซื้ อ ห่ อ ห ม ก โดยด้านณเดชน์ได้เผยว่า ตนนั้นไม่เคยกิน ห่ อ ห ม ก เลย

และขอ ถ่ า ย รู ป ไป โ ช ว์ คุณแม่แก้ว พร้อมทั้งจะ ซื้ อ ไป ฝ า ก คุณแม่ ถ้าคุณแม่เห็นจะต้อง ดี ใ จ อย่างมากแน่ๆ

ใน ค ลิ ป จะเห็นทั้งคู่ โ ผ ก อด กั น ที่ว่าไม่ เ จ อ กั น นานมาก แล้วม้า ก็ได้ อ ธิ บ า ย ว่ามี ห่ อ ห ม ก อ ะ ไ ร บ้าง

งานนี้เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้ามา ค อ ม เ ม้ น ต์ ชื่ น ช ม ความ น่ า รั ก ของทั้งคู่กันแบบล้นหลามทีเดียว

ไอจีม้า

ณเดชน์ กับ ม้า อรนภา

หนุ่มณเดชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *