เหตุที่ไม่ขุดบ่อลึก!!พิมรี่พาย ตอบหลังเจอดราม่าบ่อบาดาลช่วยเหลือชาวบ้าน

เหตุที่ไม่.ขุดบ่อลึก!!พิมรี่พาย ตอบหลัง.เจอดราม่าบ่อบาดา.ลช่วยเหลื.อชาวบ้าน

วันที่ 3 เมษายน 2564 จากกรณี พิมรี่พาย แม่.ค้าสาวเน็ตไอดอลชื่อดัง ได่เผยแพร่คลิปบนยูทูบ เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน อ.ทรายมูล จ.ยโสธร จากภัยแล้ง ด้วยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และติดแ.ผงโซลาเซลล์ ทำให้ชาวบ้านดีใจ.ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อมาโ.ลกออนไลน์ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของหน่วยงานรัฐในการแก้ปัญหาภัย.แล้งให้ชาวบ้าน โดยมีการอนุมัติงบป.ระมาณมหาศาล แต่ยังมีชุมชนที่ขาดน้ำใช้นั้น

ภาพจากรายการของพิมรี่พาย

ต่อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก.รัฐมนตรี และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)กล่าว.ถึงกรณีเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขุดเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีราค.าสูงเกินไป หากเทียบกับ “พิมรี่พาย” แม่ค้าขายของออ.นไลน์ชื่อดัง ที่ใช้เงินส่วนตัวในการดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลประมาณ 190,000 บาท ว่า ราคาจะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับความลึก.ของบ่อน้ำบาดาล ถ้.าขุดลึกก็ใช้งบประมาณมาก ถ้าขุดตื้นก็ใช้งบประมาณน้อย บ่อน้ำทั้งหมดจะเท่ากันได้อย่างไร เพราะ.บางทีบ่อลึก 300 ถึง 400 เมตร จะให้.ราคาขุดเท่ากับบ่อที่มีความลึก 30 เมตรได้อย่างไร และท่อที่ใส่ไปก็ไม่เหมือนกัน

ภาพจากรายการของพิมรี่พาย

เมื่อถามว่างบประมาณของ.กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการดำเนินกา.รแพงกว่าเป็น 10 เท่า พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ราคาเร.าตรวจสอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไป.อย่างโปร่งใส และมีการตรวจสอ.บในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล.ทุกบ่ออยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นห.น่วยงานใด

ภาพจากพิมรี่พาย ขณะไลฟ์สด

ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การขุดเจาะน้ำบาดาลของกร.มทรัพยากรน้ำบาดาล.ที่มีราคาสูง เมื่อเปรีย.บเทียบกับกรณีของ พิมรี่.พาย ที่ใช้เงินส่วนตัวดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลประมาณ 1.9 แสนบาท แต่ของรัฐ 105 ล้านบาท ว่าราค.าจะแพงหรือไม่แพงนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความลึก.ของบ่อน้ำบ.าดาล ถ้าขุดลึกก็ใช้งบประมาณมาก ขุดตื้นก็ใช้งบ.ประมาณ.น้อย บางครั้งบ่อลึก 300-400 เมตร จะให้ราคาขุดเท่ากับ.บ่อที่มีความลึก 30 เมตรได้อย่างไร และท่อที่ใส่ไปก็ไม่เหมือนกันด้วย ยืนยันว่า ทุก.อ.ย่าง.เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบ

ภาพจากพิมรี่พาย ขณะไลฟ์สด

ล่าสุด พิมรี่พาย ได้ออกมาก.ล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านไลฟ์ขณะขายของว่า เวลาที่ทำบุญทีไรต้องมีดรา.ม่าทุกที แต่ก็นับเป็น.เรื่องที่ดีที่สังคมพูดถึงความแคลงใจ เมื่อก่อนนั้นประชาชนไม่.มีสิ.ทธิ์รับรู้ว่าเอ.าเงินส่วนกลางไปทำอะไ.รบ้าง แต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ย.นไป ประชา.ชนมี.สิทธิ์แสดงความคิดเห็น ต้องการทราบงบส่ว.นกลางทำอะไรได้บ้าง ก็ดีแล้.ว พอมีดราม่าหน่วยงานที่รับผิด.ชอบก็ต้องออกมาชี้แจง ในโล.กนี้มีแต่..คนเก่งขึ้นทุกวันจนไม่มีที่ให้คนโง่ยืนเลย แต่โลกนี้.ขาดอยู่อย่างเดียว คือ คนที่พ.ยายามเข้าใจคนอื่น

ภาพจากพิมรี่พาย ขณะไลฟ์สด

พิมรี่พาย กล่าวอีกว่า แม้จ.ะมีดราม่า ไม่ต้องห่วงว่าเธอจะหยุดทำ เห็นมีด.ราม่าเซ.ฟพิมรี่พายกั.นเยอะ แต่เธอไม่ต้อง.การ.กำลังใจ เพราะสิ่งที่ได้มามันคือสิ่งจอมปลอม หากวันใดเ.ธอทำผิด กำ.ลังใจที่.ให้.มาก็จะ.ถูกถอนออกไป แต่ถึงอ.ย่างไร หลังจากนี้เธอจะคิดหน้าคิดหลังให้.ดีว่าสิ่งที่ทำจะกระทบกับใครบ้าง ตอนขุดบ่อบาดาลเธ.อก็คิดว่า ไม่น่าจะกระทบ.กับใคร เพราะใช้โซลาร์เซลล์ ทำทิ้งเอาไว้ ถ้าเ.ขาใช้ก็ใช้ ถ้าเจอสิ่.งที่ดีกว่า ก็ไปใช้สิ่งที่ดีกว่าแค่นั้น ส่วนบ่อบาดาลที่ไม่ได้ขุดลึก พิมรี่พายก็พู.ดติดตลกว่า “เพราะกลัวเจ.อนรกค่ะ”

ภาพจากรายการของพิมรี่พาย

ภาพจากรายการของพิมรี่พาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *